e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

POSJETE PACIJENTIMA

Termini posjeta su različiti po odjeljenima, a iste možete potražiti u sekciji ODJELJENJA u glavnom meniju.

Bolnička odjeljenja

Unutarnje bolesti

Odjeljenje Za Unutarnje Bolesti Odjeljenje za unutarnje bolesti (ili kako je poznatije pod nazivom "interni odjel") smjeteno je na ?etvrtom spratu ...

pročitaj više

Ginekologija i akuerstvo

Odjeljenje za ginekologiju i akuerstvo nalazi se na prvom spratu Op?e bolnice Teanj. Odjeljenje ima komforne i ...

pročitaj više

Odjeljenje za dijalizu

Odjeljenje za dijalizu nalazi se na tre?em spratu Op?e bolnice Teanj koje broji 11 kreveta, odnosno 11 aparata ...

pročitaj više

Anestezija i reanimacija

Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lije?enje nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno ...

pročitaj više

Hirurške bolesti

Odjeljenje za hirurške bolesti nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 4 ljekara specijaliste hirurga ...

pročitaj više

Pulmološke bolesti

Odjeljene za pulmologiju Opće bolnice Tešanj broji 94 kreveta i zauzima najveći prostor Opće bolnice ...

pročitaj više

Vodič za pacijente

Dobro je znati i pripremiti se za proceduru kako ostvariti svoja prava iz sekundarne razine zdravstvene zaštite, koju vam može pružiti Opća bolnica Tešanj.

Pročitaj Više

Bolničke službe

Mikrobiologija

Sluba za mikrobiologiju smjetena je na prvom spratu Op?e bolnice Teanj, u savremeno opremljenim prostorijama. U slubi rade: specijalista mikrobiolog, glavni laborant, dva laboratorijska tehni?ara i jedna sprema?ica ...

pročitaj više

Sluba urgentnog bloka

Po ugledu na mnoge moderne bolnice, i Op?a bolnica Teanj se opredjelila za otvaranje centralnog urgentnog bloka. Uspostava opservacijskih kreveta omogu?ila je savremenu praksu dnevne bolnice. Urgentni blok opremljen je i osposobljen za stalno pruanje svih oblika reanimacije. ...

pročitaj više

Sluba za transfuziju krvi

Spremnost za pomo? drugima u nevolji najizraenija je kod dobrovoljnih davalaca krvi. Zato se Bolnica sa posebnim uvaavanjem i osje?ajem istinske zahvalnosti odnosi prema svima koji daruju najdragocjeniju te?nost. Sluba za transfuziju krvi raspolae kvalitetnom ...

pročitaj više

Ekonomsko-finansijski poslovi

Sluba za ekonomsko-finansijske poslove broji 11 zaposlenika. Djelatnost slube su poslovi knjigovodstva, ra?unovodstva, obra?una pla?a, nabave, skladitenja robe, fakturisanja ...

pročitaj više

RTG i UZV dijagnostika

Sluba za rtg i ultrazvu?nu dijagnostiku smjetena je u prizemlju i na prvom spratu Op?e bolnice Teanj. U slubi su zaposleni: 3 specijaliste radiologa, 4 via radioloka tehni?ara, 1 medicinska sestra. Radioloka sluba u stalnom je ...

pročitaj više

Laboratorijska dijagnostika

Sluba za laboratorijsku dijagnostiku nalazi se na prvom spratu Op?e bolnice Teanj. Poznato je da dobar laboratorij je preduvjet za uspjean rad svake bolnice. Tako i Op?a bolnica Teanj ima sre?u da su svi oblici laboratorijske djelatnosti ...

pročitaj više

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...