e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Tenderi

08 Aug

OTVORENI POSTUPAK - PREHRAMBENI PROIZVODI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOSMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

______________________________________________________________

08 Aug

OTVORENI POSTUPAK - LIJEKOVI I MEDICINSKI POTRONI MATERIJAL

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU LIJEKOVA I MEDICINSSKOG POTRONOG MATERIJALA MOETE PREUZET OVDJE

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

____________________________________________________________________

30 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - POLOVNI AGREGAT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU POLOVNOG AGREGATA MOETE PREUZETI OVDJE

ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN.

29 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU USLUGA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU USLUGA; SERVIS KOLONOSKOPA PENTAX EC-3870 FZK MOETE PREUZETI OVDJE.

ZA PREUZETU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN

16 Jun

OTVORENI POSTUPAK - NABAVKA I UGRADNJA SISTEMA SNABDIJEVANJA MEDICINSKIM PLINOVIMA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU, ISPORUKU I UGRADNJU SISTEMA SNABDIJEVANJA MEDICINSKIM PLINOVIMA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

____________________________________________________________________________

01 Jun

OTVORENI POSTUPAK - REAGENSI I POTRONI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU : REAGENSI I POTRONI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU MOETE VIDJETI OVDJE

____________________________________________________________________

05 Maj

OTVORENI POSTUPAK - REAGENSI I POTRONI MATERIJAL

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU : REGENSI I POTRONI MATERIJAL MOETE PREUZETI OVDJE

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA (ta?ka 32 TD)

28 Apr

OTVORENI POSTUPAK - MEDICINSKI POTRONI MATERIJAL

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU MEDICNSKOG POTRONOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA (Ta?ka 32. TD).

22 Apr

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Tendersku dokumentaciju za nabavku i isporuku ISE JEDINICE - Na, K, Cl, CO2 - ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR BT3500 moete preuzeti OVDJE

Napomena: Za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijestiti Ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija.

18 Apr

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU FIRIDERA

Tendersku dokumentaciju za nabavku FRIIDERA ZA ?UVANJE KRVI moete preuzeti OVDJEPosljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...