e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI01 Dec

OBAVIJEST O PROMJENI RAČUNA

Zbog statusnih promjena pripajanja Vakufske banke d.d. Sarajevo ASA banci d.d. Sarajevo, mijenja se i broj transakcijskog računa od 01.12.2021. godine. Novi broj računa je: 1346651006764490.

Napominjemo naše korisnike da neće moći korisiti usluge u navedenoj banci do 06.12.2021. godine (ponedjeljak) iz razloga statusne promjene.

Obavijest o promjeni računa možete pogledati OVDJE.08 Nov

OBAVIJEST O PROMJENI BROJA TELEFONA ZA NARUČIVANJE TESTIRANJA

Iz tehničkih razloga broj telefona koji se dosada koristio za naručivanje pacijenata za testiranje nije u upotrebi.

Novi broj telefona na koji se može izvršiti naručivanje za PCR testiranje je 062-628-768.06 Apr

IZMJENA CIJENA TESTIRANJA NA COVID-19

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 PCR RT metodom, kao i antigensko testiranje. Cijene pojedinih komercijalnih testiranja su kako slijedi:

  • PCR RT test (nalaz naredni dan do 12,00 sati) - cijena 79,60 KM sa PDV-om - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE.
  • PCR RT test (nalaz isti dan do 18,00 sati) - cijena 123,00 KM sa PDV-om - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE.
  • Brzi antigenski test (rezultat testa u roku 30 minuta, izdavanje nalaza po dogovoru - cijena 37,44 KM sa PDV-om - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE.
  • Potvrda uz test, za putovanje u Austriju na engleskom jeziku - cijena 10,00 KM sa PDV-om - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE.

Uzimanje uzoraka za PCR RT test obavlja se u Općoj bolnici Tešanj u terminu od 07,00 do 08,00 sati, svaki radni dan. Za PCR RT testiranje je potrebno izvršiti narudžbu na broj telefona 062-924-366.

Uzimanje uzoraka za Brzi antigenski test obavlja se u Službi za mikrobiologiju Opće bolnice Tešanj u terminu od 07,00 do 13,00 sati, svaki radni dan. Za navedeno testiranje nije potrebno naručivanje.

Prije testiranja potrebno je izvršiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Svrha uplate: vrsta testa/usluge koja je potrebna

Primalac: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke.01 Apr

OBAVIJEST O PROMJENI CIJENA PCR TESTIRANJA

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom. Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja od 31.03.2021. godine, a čija primjena počinje od 01.04.2021. godine, došlo je promjene cijene PCR testiranja na komercijalnoj osnovi po cijeni od 79,60 KM sa PDV-om.

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, prije testiranja izvšiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Nalaz je moguće preuzeti naredni dan poslije 08,00 sati.

 

Svrha uplate: Uplata za komercijalno testiranje na COVID-19 PCR metodom

Primalac/Primatelj: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke19 Mar


23 Feb

PROMJENA CIJENA PCR TESTIRANJA

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom. Ulaskom Opće bolnice Tešanj u sistem PDV-a došlo je do promjena cijena PCR testiranja na komercijalnoj osnovi po cijeni od 123,00 KM sa PDV-om - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, prije testiranja izvšiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Nalaz je moguće preuzeti naredni dan poslije 08,00 sati.

 

Svrha uplate: Uplata za komercijalno testiranje na COVID-19 PCR metodom

Primalac/Primatelj: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke11 Jan

PCR TESTIRANJE

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom.

U našoj ustanovi moguće je uraditi:

  1. komercijalni PCR test po cijeni od 105,00 KM - nalaz moguće preuzeti naredni dan poslije 10,00 sati i
  2. brzi PCR test po cijeni od 140,00 KM - nalaz moguće preuzeti isti dan poslije 16,00 sati.

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, prije testiranja izvšiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Svrha uplate: Uplata za komercijalno testiranje na COVID-19 PCR metodom

Primalac/Primatelj: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke

Primjer ispunjene uplatnice na koju je potrebno upisati prezime, ime, adresu i telefon, možete preuzeti OVDJE.15 Sep


02 Sep

UPUTE ZA KOMERCIJALNO TESTIRANJE NA COVID-19 PCR METODOM

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom.

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, te prije testiranja izvšiti uplatu od 140,00 KM na račun Opće bolnice Tešanj i sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Primjer ispunjene uplatnice na koju je potrebno upisati prezime, ime, adresu i telefon, možete preuzeti OVDJE.24 Mar

INFORMACIJA ZA STANOVNIŠTVO

Prema naredbi Federalnog štaba/stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-41/20, Opća bolnica Tešanj je otvorila 24 sata dostupne telefonske linije u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja za stanovništvo.

Telefonski brojevi na koje nas možete kontaktirati su:

+387 (0)32 650 187;

+387 (0)32 650 622;