e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

02 Okt

XII PULMOLOŠKI DANI U ORGANIZACIJI OPĆE BOLNICE TEŠANJ

Opća bolnica Tešanj u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK i Komorom medicinskih sestara-tehničara ZDK organizuje 12. po redu međunarodni stručno-naučni skup "Pulmološki dani", koji se održava u subotu, 28.10.2023. godine. Planirano je da se skup održi uživo, a također će biti omogućeno i on-line praćenje putem ZOOM aplikacije, za koju će blagovremeno biti objavljen pristupni link.

27.10.2023. godine (petak), u prostorijama Opće bolnice Tešanj, biće organizovane dvije radionice:

  1. Alergološka in vivo i in vitro dijagnostika i imunoterapija (2 sata)
  2. Akutna i hronična terapija kisikom kod pulmoloških bolesnika (4 sata)

Kao i svake godine biće štampana knjiga ABSTRAKATA.

Molimo da prijavu za učešće na navedenom stručni-naučnom skupu popunite OVDJE, najkasnije do 10.10.2023. godine, kao i da do navedenog datuma dostavite sažetke radova. Kod prijave, također navedite ukoliko prisustvujete nekoj od radionica.

Ove godine je za prisustvo stručno-naučnom skupu potrebno uplatiti i kotizaciju, za doktore medicine i stomatologije u iznosu od 20,00 KM, za ostale medicinsko-zdravstvene struke (medicinske sestre-tehničari, diplomirani zdravstveni inžinjeri...) u iznosu od 10,00 KM na žiro račun Opće bolnice Tešanj broj: 134 665 100 676 4490 otvoren kod ASA BANKE d.d. Sarajevo.