e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Hirurške bolesti


 Načelnik odjeljenja
 Prim.doc.dr.sci.med Enes Hodžić
 specijalista opće hirurgije,
 subspec. vaskularne   hirurgije Glavni tehničar odjeljenja
 Alen Omerović
 Viši medicinski tehničar
Odjeljenje za hirurške bolesti nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 7 ljekara specijaliste hirurga, 1 ljekar na specijalizaciji iz urologije, 2 ljekara opće prakse, 1 viši medicinski tehničar, 12 medicinskih sestara-tehničara i 2 spremačice.

Odjeljenje raspolaže sa 22 ugovorena kreveta raspoređenih u 5 bolesničkih soba, te dvije sobe apartmanskog smještaja.

U poslednje vrijeme odjeljenje hirurgije doseglo je visoke stručne domete. Njegova djelatnost je inače, samo dijelom klasična hirurgija. Sve više i uspješnije se širi laparoskopska hirurgija, pretežno žučne kese i žučnih puteva. Spektar laparoskopije u hirurgiji će, kada je riječ o Bolnici Tešanj, u perspektivi biti znatno veći.

U svom sastavu Odjeljenje za hirurgiju ima 5 odsjeka i to:
- Odsjek za opću hirurgiju,
- Odsjek za abdominalnu hirurgiju,
- Odsjek za dječiju hirurgiju,
- Odsjek za traumatologiju i
- Odsjek za grudnu hirurgiju

kao i prijemnu ambulantu koja radi 24 sata te konsultativno - specijalističke ambulante koje rade po rasporedu za opštu hirurgiju, dječiju hirurgiju, abdominalnu hirurgiju, traumatologiju, grudnu hirurgiju, 
urologiju i ortopediju te kabinet za bolesti dojke.

 
Radno vrijeme ljekara specijalista u ambulantama :

- Prim.doc.dr.sci.medŠkiljo Hasan - ponedjeljak od 13,00 do 15,00 sati
- Prim.dr Đogić Hajrudin - petak od 09,00 do 11,00 sati
- Mr.sci.med Fazlagić dr Seid - utorak od 09,00 do 11,00 sati
- Prim.doc.dr.sci.med Hodžić Enes - ponedjeljak od 09,00 do 13,00 sati
- Prof.dr.sci.med Denjalić Amir - četvrtak od 09,00 do 13,00 sati
- Brkić dr Emin - srijeda od 9,00 do 13,00 sati
- Nikić dr Branka - utorak i petak od 11,00 do 13,00 sati
 
  Radno vrijeme subspecijalističkih ambulanti:
 
- AMBULANTA VASKULARNE HIRURGIJE
  Prim.doc.dr.sci.med Hodžić Enes - četvrtak od 09,00 do 11,00 sati
 
- AMBULANTA ABDOMINALNE HIRURGIJE
  Prim.doc.dr.sci.med Škiljo Hasan - četvrtak od 13,00 do 15,00 sati
 
- AMBULANTA TORAKALNE HIRURGIJE
  Brkić dr Emin - srijeda od 13,00 do 15,00 sati

Centralna sterilizacija je u sastavu ovog odjeljenja i nalazi se na prvom spratu Bolnice. U njoj se obavlja sterilizacija hirurških instrumenata i drugog potrošnog materijala za potrebe cijele Bolnice.

Osoblje službe za hirurške bolesti:


1.   Prim.doc.dr.sci.med Hodžić Enes, spec. opće hirurgije, subspec. vaskularne hirurgije
2.   Prim.doc.dr.sci.med Škiljo Hasan, spec. opće hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije
3.   Prof.dr.sci.med Denjalić Amir, spec opće hirurgije,
4.   Prim.dr Đogić Hajrudin, spec. dječije hirurgije,
5.   Mr.sci.med Fazlagić dr Seid, spec. opće hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije
6.   Brkić dr Emin, spec. opće hirurgije, subspec. torakalne hirurgije,
7.   Nikić dr Branka, spec. opće hirurgije,
8.   Kurbašić dr Zahid, spec. urologije,
9.   Hadžić dr Enes, doktor medicine - specijalizant,
10. Omerović Alen, viši medicinski tehničar,
11. Mandžukić Nevzeta, medicinska sestra,
12. Ibrić Zehra, medicinska sestra,
13. Buljubašić Mehmedalija, medicinski tehničar,
14. Alibalić Alisa, medicinska sestra,
15. Jahić Elvedin, medicinski tehničar,
16. Katavić Željko, medicinski tehničar, 
17. Bekrić Fadil, medicinski tehničar,
18. Bajrić Mirza, medicinski tehničar,
19. Hambašić Hajrija, spremačica,
20. Alibalić Senada, spremačica.
 
 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokali:  - 227 - odjeljenje
                                    - 127 - ambulanta