e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

14 Jun

OTVORENI POSTUPAK - NABAVKA DIJAGNOSTI?KE I TERAPEUTSKE ENDOSKOPSKE OPREME ZA ENDOSKOPSKE PROCEDURE U GASTROENTEROLOGIJI I PULMOLOGIJI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU DIJAGNOSTI?KE I TERAPEUTSKE ENDOSKOPSKE OPREME ZA ENDOSKOPSKE PROCEDURE U GASTROENTEROLOGIJI I PULMOLOGIJI ZA POTREBE OPE BOLNICE TEANJ MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...