e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Laboratorijska dijagnostika

  Rukovodilac slube
 Emir Hondo dr.med
 specijalista medicinske biohemije Glavni laborant
 Kotori? Nermin
 Diplomirani laboratorijski tehni?ar 
Sluba za laboratorijsku dijagnostiku nalazi se na prvom spratu Op?e bolnice Tešanj.

Poznato je da dobar laboratorij je preduvjet za uspješan rad svake bolnice. Tako i Op?a bolnica Tešanj ima sre?u da su svi oblici laboratorijske djelatnosti u skladu sa njenim ukupnim odgovornim zadacima .

Laboratorij obavlja veliki broj razli?itih pretraga i opremljen je najsavremenijim ure?ajima.


Pacijenti u njemu mogu dobiti kompletne palete hematoloških analiza, zatim precizne biohemijske analize (metodom suhe biohemije), plinske analize krvi, ...

Posebne mogu?nosti su u odre?ivanju hormonalnih pretraga, tumor-markera, vitamina u serumu i kada se ukae potreba, analize terapijskih koncentracija lijekova.
 
 
Osoblje slube:

1.   Hondo dr Emir, spec. medicinske biohemije,
2.   Kotori? Nermin, diplomirani laboratorijski tehni?ar,

3.   Pobri? Ehlimana, diplomirani inenjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
4.   Mevi? Maida, diplomirani inenjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
5.   Hundur Samira, laborant,

6.   Spahi? Esma, laborant,
7.   Meši? Esadija, laborant,
8.   ?ehaji? Sabira, laborant,
9.   Hoti? Zumra, medicinska sestra,
10. Mujezinovi? Fahrija, medicinska sestra,
11. Kruško Senad, diplomirani medicinski tehni?ar,
12. Beganovi? Sabina, sprema?ica


Sluba je otvorena 24 sata dnevno tokom cijele sedmice.


Kontakt telefon:
032 650-187   lokal 220

Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...