e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

15 Apr

ODRANA KOMEMORATIVNA SJEDNICA PROF.DR.MED.SCI EKREMU AJANOVI?U

Komemorativna sjednica prof. Ekremu Ajanovi?u odrana je u velikoj sali CKO u nedjelju 15.04.2018. godine. Prvo je Edina Artukovi? pro?itala bogatu radno obrazovnu biografiju, a onda su se obratili: doc.dr Hasan Škiljo direktor Op?e bolnice, dekan Medicinskog fakulteta u Zenici doc.dr Harun Hodi?, prijatelj i saborac Muhidin Ali?, na?elnik mr. Suad Huski?, prof., dr Munevera Osmi? šef Poliklinike za plu?ne bolesti iz Tuzle i u ime porodice prof.dr Mesud Ajanovi?. Svi su imali puno toga šta kazati o prof. Ajanovi?u, a sin Ekremov prof.dr Mesud Ajanovi? se zahvalio Op?oj bolnici. Op?ini i svima koji su došli na komemoraciju kao i onima koji nisu došli, a cijenili su njegovog oca.

Direktor Op?e bolnice doc.dr Hasan Škiljo je izme?u ostalog rekao: "I da nije bilo prof. dr. Ajanovi?a pitanje je da li bilo Ratne bolnice Tešanj, da li bi bilo Op?e bolnice, pitanje je gdje bi mi svi bili danas, šta bismo radili i gdje i kako bi se lije?ili naši sugra?ani. Prof dr. Ajanovi? nam je ostavio u amanet tešanjsko zdravstvo i Dom zdravlja i Op?u bolnicu da ga i dalje razvijamo, dogra?ujemo i dora?ujemo i podiemo na najviši mogu?i nivo."

 

 

 

Husein Galijaševi?/Tešanjski dnevnik 09-16.04.2018.

Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...