e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Europska kola spirometrije - 1. dio

Poštovane kolegice i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo informisati Vas da Op?a bolnica Tešanj u saradnji sa Instututom za plu?ne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica po tre?i put organizuje Evropsku školu spirometrije - 1.dio.

Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru  European Spirometry Training Programme koji organizuje HERMES (Harmonised Education of Respiratory Medicine in European Specialties) projekta i predstavlja  jedinstvenu školu takve vrste u Bosni i Hercegovini pa i šire, za koju ve? vlada veliko interesovanje u regiji. 

Škola ?e se odrati 26. oktobra 2018.g. u prostorijama Op?e bolnice Tešanj, a predavanja i radionice odra?e eminentni predava?i iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Direktorica škole je Dr. Mirjana Jovan?evi? Drvenica (Institut Sremska Kamenica).

Da biste dobili sertifikat (European Spirometry Driving Licence -part I )  duni ste poloiti online test.  

Zadnji rok za prijavu je 05. oktobar 2018.godine. Napominjemo da je broj mjesta ograni?en. 

Za prijavu u?eš?a morate popuniti obrazac u elektronskoj formi.

Visina kotizacije je 240 konvertibilnih maraka ili 120 eura. . 

 

 

Instrukcije za pla?anje moete preuzeti OVDJE

E-mail adrese i kontakti za prijavljivanje su: 
(jusufmehic@gmail.comdmjovancevic@gmail.com).

ili na mobitel/Viber:
(+38761153771, +38163378368)

Kontakt e-mail za pomo? oko smještaja: bolnicatesanj@bih.net.ba ili na telefon broj: +38732650662.