e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

15 Apr

ODRANA KOMEMORATIVNA SJEDNICA PROF.DR.MED.SCI EKREMU AJANOVI?U

Komemorativna sjednica prof. Ekremu Ajanovi?u odrana je u velikoj sali CKO u nedjelju 15.04.2018. godine. Prvo je Edina Artukovi? pro?itala bogatu radno obrazovnu biografiju, a onda su se obratili: doc.dr Hasan Škiljo direktor Op?e bolnice, dekan Medicinskog fakulteta u Zenici doc.dr Harun Hodi?, prijatelj i saborac Muhidin Ali?, na?elnik mr. Suad Huski?, prof., dr Munevera Osmi? šef Poliklinike za plu?ne bolesti iz Tuzle i u ime porodice prof.dr Mesud Ajanovi?. Svi su imali puno toga šta kazati o prof. Ajanovi?u, a sin Ekremov prof.dr Mesud Ajanovi? se zahvalio Op?oj bolnici. Op?ini i svima koji su došli na komemoraciju kao i onima koji nisu došli, a cijenili su njegovog oca.

Direktor Op?e bolnice doc.dr Hasan Škiljo je izme?u ostalog rekao: "I da nije bilo prof. dr. Ajanovi?a pitanje je da li bilo Ratne bolnice Tešanj, da li bi bilo Op?e bolnice, pitanje je gdje bi mi svi bili danas, šta bismo radili i gdje i kako bi se lije?ili naši sugra?ani. Prof dr. Ajanovi? nam je ostavio u amanet tešanjsko zdravstvo i Dom zdravlja i Op?u bolnicu da ga i dalje razvijamo, dogra?ujemo i dora?ujemo i podiemo na najviši mogu?i nivo."

 

 

 

Husein Galijaševi?/Tešanjski dnevnik 09-16.04.2018.

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...