e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Anestezija i reanimacija


 Načelnik odjeljena
 Prim.doc.dr.sci.med Hodžić Enes
 spec. opće hirurgije
 subspec. vaskularne hirurgije


 Šef odsjeka anestezije,
 reanimacije i intenzivne njege
 Jukić dr Jasna
 spec. anesteziologije i reanimatologije


 Glavni tehničar odsjeka anestezije, 
 reanimacije i intenzivnog liječenja
 Saračević Mustafa
 Diplomirani medicinski tehničar
 Glavna sestra odsjeka operacionog bloka
 Srkalović Selma
 magistar zdravstvene njege
Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 3 ljekara specijaliste iz anesteziologije sa reanimatologijom, 1 doktor medicine-specijalizant, 1 magistar zdravstvene njege, 2 diplomirane medicinske sestre-tehničara, 3 više medicinske sestre, 8 medicinskih sestara-tehničara i 2 spremačice.

Odjel ima 8 ugovorenih bolesničkih kreveta u sobi za intenzivnu njegu u kojoj se zbrinjavaju bolesnici kojima je zbog prirode njihove bolesti potrebno intenzivno liječenje i nadzor u toku 24 sata.

Ovo odjeljenje raspolaže sa dvije veoma funkcionalne hirurške sale, prostorijom za uvod u anesteziju i buđenje, kvalitetnim sanitarnim propusnikom i prijatnim prostorom za odmor. Raspolaže i sa savremenom opremom za rad, među kojom i novim anesteziološkim aparatima, nekoliko respiratora i drugim pratećim aparatima.

U svom sastavu odjeljenje ima 3 odsjeka, i to:
- Odsjek anestezije i reanimacije,
- Odsjek operacionog bloka i
- Odsjek centralne intenzivne njege na dva punkta.

Radno vrijeme Anesteziološke ambulante:
- svakim radnim danom od 12,00 sati


Tim za anesteziju znanjem i umjećem u zahvatima ulijeva posebno povjerenje kod pacijenata.
Vještine kojima su do sada ovladali garantiraju uspješne tretmane.

Osoblje službe:

1.  Prim. Jukić dr Jasna, specijalista anesteziolog i reanimatolog,
2.  Begunić dr Ernes, specijalista anesteziolog i reanimatolog,
3.  Kalabić Majda, specijalista anesteziolog i reanimatolog,
4.  Cerovac dr Elmedina, doktor medicine - specijalizant,
     operaciona sala
5.   Srkalović Selma, magistar zdravstvene njege,
6.   Berberović Belma, viša medicinska sestra,
7,   Agić Sabina, viša medicinska sestra,
8.   Mervanović Mirheta, medicinska sestra,
9.   Sejdinović Nermina, medicinska sestra,
10. Bajrić Mirza, medicinski tehničar,
11. Čabrić Enida, medicinska sestra,
12. Zaimović Ferid, medicinski tehničar,
13. Spahić Esma, spremačica
     intenzivna njega
14. Unkić Halida, viša medicinska sestra,
15. Mulabdić Haris, diplomirani medicinski tehničar,
16. Mujanović Edin, medicinski tehničar,
17. Saračević Mustafa, diplomirani medicinski tehničar,
18. Čamdžić Jasmin, medicinski tehničar,
19. Handžić Jasmin, medicinski tehničar,
18. Buljubašić Senada, spremačica.


Kontakt telefon:
- 032206438 - intenzivna njega
- 032656312 - operaciona sala