e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

RTG i UZV dijagnostika

  Na?elnik slube
  Prim.dr Kahvi? Kemal
  spec. radiologije
 
suljo-rtg.jpg
  Glavni tehni?ar slube
  Ajanovi? Sulejman
  Viši radiološki tehni?ar

 

 

Sluba za rtg i ultrazvu?nu dijagnostiku smještena je u prizemlju i na prvom spratu Op?e bolnice Tešanj.
U slubi su zaposleni: 3 specijaliste radiologa, 1 doktor na specijalizaciji iz radiologije, 2 diplomirana inenjera medicinske radiologije, 4 viša radiološka tehni?ara, 1 medicinska sestra.
Radiološka sluba u stalnom je razvoju. U proteklim godinama ona je ostvarila izuzetan napredak u djelokrugo svoga rada. Obavlja klasi?ne radiološke pretrage, kontrasne pretrage, ultrazvu?nu dijagnostiku kao i kompjuteriziranu tomografiju (CT), mamografija, ?ime je spektar usluga ove slube zaokruen.

U poslednje vrijeme naro?ita panja posve?uje se školovanju kadra za rad u ovoj medicinskoj grani.

Osoblje Slube:

1.   Prim. Kahvi? dr Kemal, spec. radiologije,
2.   Škiljo dr Nermin, spec. radiologije,
3.   Begi? Adin, spec. radiologije,
4.   Halilovi? dr Zerina, doktor medicine - specijalizant,
5.   Galijaševi? dr Malik, doktor medicine,
6.   Adilovi? dr Melita, doktor medicine,
7.   Ajanovi? Sulejman, viši radiološki tehni?ar,
8.   Omerbaši? Meliha, viši radiološki tehni?ar,
9.   Kalabi? Adis, viši radiološki tehni?ar,
10.   Hadan Sabahudin, diplomirani inenjer medicinske radiologije,
11. Hadikaduni? Maid, diplomirani inenjer medicinske radiologije,
12. Alikadi? Azra, medicinska sestra.

 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokal 224

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...