e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

13 Nov

POSJETA PREDSTAVNIKA OPĆE BOLNICE TEŠANJ JP RAD TEŠANJ

Dana 12.11.2019. godine prestavnici Opće bolnice Tešanj u sastavu: prim. doc. dr. med. sci. Hasan Škiljo - direktor, Mirela Salkić-Škiljo - načelnica Službe za ekonomsko-finansijske poslove i Meho Alić - Predsjednik UO Opće bolnice Tešanj, su boravili u radnoj posjeti JP RAD d.d. Tešanj. Ispred domaćina delegaciju su primili: Adnan Lihić - direktor, Himzo Bošnjak - ID za tehnička pitanja, Ermelina Hatičić - ID za finansije, opće i pravne poslove.

Na sastanku se razgovaralo o stepenu realizacije zaključaka sa posljednjeg sastanka koji je održan krajem prošle godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj. Tada su dvije delegacije usvojile nekoliko zaključaka, a danas je konstatovano da su isti zajedničkim zalaganjem, razumijevanjem i saradnjom, uspješno realizovani. Između ostalih, istaknuta je činjenica da je realizovan usvojeni reprogram izmirenja duga Opće bolnice Tešanj iz prethodnog perioda prema JP RAD d.d., te da je isti sveden na nulu.

Također su obje delegacije razmijenile informacije o poslovanju, kao i realizaciji aktivnosti i projekata u ovoj godini.

Na kraju je istaknuto obostrano zadovoljstvo visokim stepenom realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka, dobrom međusobnom saradnjom i razumijevanjem, te je iskazana spremnost i volja za nastavak dobre saradnje i zajedničkog angažmana i rada na projektima od obostranog interesa, a sve u cilju poboljšanja usluga koje svojim korisnicima pruža Opća bolnica Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj.