e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Odjeljenje za dje?ije bolesti

   Na?elnik odjeljenja
   Prim. dr Bedrudin Bedak,
   specijalista pedijatar - nefrolog

  Glavna sestra odjeljenja
  Subaši? Enisa,
  Viša medicinska sestra

Odjeljenje za dje?ije bolesti je smješteno na tre?em spratu Op?e bolnice, a djelatnost odjeljenja je stacionarno zdravstvena zaštita djece do 18 godina.

U sastavu odjeljenja djeluju tri odsjeka i to:

- Odsjek za djecu do 7 godina,
- Odsjek za djecu od 7 do 18 godina i
- Odsjek za neonatologiju.

Struktura zaposlenih

- 3 specijalista pedijatra,
- 2 specijalizanta iz pedijatrije,
- 1 viša medicinska sestra,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 6 medicinskih sestara i
- 2 sprema?ice


Odjeljenje raspolae sa 22 ugovorena bolesni?ka kreveta raspore?ena u 5 bolesni?kih soba.

Pedijatrija je uz standardnu njegu opremljena i sa dva inkubatora. U njima se terapija moe obavljati i ultrazvu?nim svjetlom.

U okviru odjeljenja radi i pedijatrijsko-nefrološka ambulanta, dok je  u sklopu prijemne ambulante i soba za opservaciju.

Populacija djece, koja su smještena na ovom odjeljenju, je specijalno zahtjevna, pa je zato omogu?en bez naknade i stalan boravak majki uz dijete do jedne godine starosti  djeteta  u prijatnom ambijentu odjeljenja. Smještaj djece i njihovi majki potvr?uje nastojanje o uspostavljanju Bolnice - prijatelja djece.

Due zadravanje djece na ovom odjeljenju nastoji se maksimalno reducirati. Medicinski slu?ajevi se preteno tretiraju prema principu rada dnevne bolnice. To je djeci, a i njihovim porodicama, znatno prihvatljivije.


Boravak majki uz djete starije od jedne godine omogu?en je uz naknadu. 
 
 

Osoblje odjeljenja:

1.   Prim.dr Bedrudin Bedak, spec. pedijatar - nefrolog,
2.   Rami? dr Fatima, specijalista pedijatar,
3.   Kova? dr Refka, specijalista pedijatar,
4.   Sara?evi? dr Amina, doktor medicine - specijalizant,
5.   Hajri? dr Zlata, doktor medicine - specijalizant,
6.   Subaši? Enisa, viša medicinska sestra,
7.   Fejzi? Sena, diplomirana medicinska sestra,
8.   Hodi? Esma, medicinska sestra,
9.   Hasak Nasiha, medicinska sestra,
10. Muslija Zehrija, medicinska sestra,
11. Kurti? Fuada, medicinska sestra,
12. Alibaši? Sevledina, medicinska sestra,
13. Gaši? Antonela, medicinska sestra,
14. Šehi? Sabiha, sprema?ica,
15. Šehi? Arnesa, sprema?ica.
 

 

Kontakt telefon:
032 650-187,   lokal 213 i 216

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...