e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI

21 Maj

Donacija kompjutera

 

Dana 19.05.2009. godine Odjeljenju za dječije bolesti Opće bolnice Tešanj uručen je kompjuter sa pratećom opremom od strane GlaxoSmithKline predstavništvo u Sarajevu. Ova vrijedna donacija dobro će doći osoblju ovog odjeljenja, te će omogućiti bolje i kvalitetnije praćenje zdravstvenog stanja djece i njihov brži oporavak. U ime Opće bolnice Tešanj direktor prim. dr Hajrudin Ðogić uputio je darovateljima najiskrenije izraze zahvalnosti na donaciji.

20 Maj

Donacija aparata za dijalizu

Ovih dana je Opća bolnica Tešanj dobila kao donaciju aparat za dijalizu njemačkog proizvoðača B/Braun Avitum marke Dijalog Plus sa pratećom opremom od humanitarne organizacije Human Appeal International iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - predstavništvo u Sarajevu. Predstavnik ove humanitarne organizacije dr Aisa Jusuf, direktor za projekte, bio je i gost Općoj bolnici Tešanj, te je u kraćem razgovoru sa šefom Odjeljenja za dijalizu doc.dr sc. Besimom Prnjavorac, glavnim tehničarem Odjeljenja Besimom Hasanić i menadžmentom Bolnice upoznao o aktivnostima i projektima koje ova humanitarna organizacija sprovodi u Bosni i Hercegovini još od 1992. godine.
Direktor Opće bolnice Tešanj prim. dr Hajrudin Ðogić je istakao da će ova donacija itekako pomoći za bolju skrb dijaliznih pacijenata, te je ovom prilikom još jednom uputio iskrenu zahvalnost donatorima.


29 Apr

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa UKC Tuzla

Dana 24.04.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj direktor Opće bolnice Tešanj prim.dr Hajrudin Ðogić i generalni direktor Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla prof.dr med.sci. Elmir Čičkušić potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji. Uz predstavnike UKC Tuzla, ovoj svečanosti prisustvovao je i Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prim.dr Miloš Kuzmanović  kao i predstavnici zdravstvenih ustanova koje gravitiraju Općoj bolnici Tešanj i predstavnici društveno-političkih struktura  općina Tešanj, Doboj Jug, Usora i Maglaj. Ovom prilikom obilježena je i godišnjica saradnje sa Općom bolnicom Zabok (Hrvatska), Kliničko-bolničkim centrom Golnik (Slovenija), Kantonalnom bolnicom Zenica i JU Dom zdravlja Tuzla uz prisustvo predstavnika ovih ustanova. Nakon svečanosti potpisivanja Sporazuma, gosti su obišli sajam privrede "Biznis 2009" Tešanj kao i stari dio grada i tešanjsku kulu.
 

16 Apr

Dvije posjete Općoj bolnici Tešanj

Predstavnici EUFOR-a iz tima za vezu i posmatranje lot 2 Teslić, bili su 15.04.2009. godine u radnoj posjeti Općoj bolnici Tešanj. U kratkom ali konstruktivnom razgovoru sa direktorom Bolnice prim. dr Hajrudinom Ðogić, gosti su upoznati sa zdravstvenom situacijom na području koje gravitira ovoj ustanovi i planovima ove ustanove u narednom periodu.


Istog dana, Opću bolnicu Tešanj posjetio je i gosp. Werner Klasner, direktor humanitarne organizacije Maltezer za jugoistočnu Evropu iz Njemačke. U kraćem razgovoru gost je upoznat sa situacijom Opće bolnice Tešanj te je dogovorena daljnja saradnja sa ovom humanitarnom organizacijom.


13 Apr

Stručna radionica o HOPB


Opća bolnica Tešanj u saradnji sa "GlaxoSmithKline" - predstavništvo u BiH i Ljekarskom komorom Zeničko-dobojskog kantona, organizovali su 07.04.2009. godine u Hotelu "AA" Jelah stručnu radionicu na temu "HOPB" (Hronična Opstruktivna Plućna Bolest). Radionica je organizovana kroz tri tematske cjeline: "Definicija, epidemiologija i patofiziološke postavke HOPB" - predavač Sejdinović dr Rifat, spec. interne medicine iz Opće bolnice Tešanj, "Primjena i značaj spirometrije u dijagnostici HOPB" - predavač i moderator radionice prof. dr sci Ekrem Ajanović iz Opće bolnice Tešanj i "Farmakoterapija HOPB" - predavač prof. dr Bakir Mehić, Klinika za plućne bolesti UKC Sarajevo, dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Odabrane teme prezentovane su na kvalitetan način uz aktivnu participaciju većine sudionika radionice.


 

06 Apr

Dva stručna predavanja gostiju iz UKC Tuzla


Uz veliko prisustvo zdravstvenih radnika Opće bolniceTešanj, JU Doma zdravlja Tešanj kao i drugih zdravstvenih ustanova iz okruženja, dana 02.04.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj održana su dva stručna predavanja na teme "Akutni pankreatit" - predavačprof. dr Dešo Mešić, direktor Klinike za hirurgiju Tuzla i "Proces zdravstvene njege i sestrinska dokumentacija" - predavač Safija Kalajlić, glavna sestra Kliničkog centra Tuzla. Pored predavača, gosti Općoj bolniciTešanj iz UKC Tuzla  bili su i doc.dr Zijo Rifatbegović, doc.dr Mirha Agić, mr.dr Indira Mehmedagić, mr.dr Sead Šerak, mr.dr Indira Šerak, doc.dr Elvira Konjić kao i Albina Hrvanović, glavna sestra Klinike za hirurgiju Tuzla, koji su obišli prostorije Opće bolnice i  upoznali se sa radom ove ustanove. Ovom prilikom direktor Opće bolnice Tešanj prim.dr Hajrudin Ðogić najavio je novi ciklus stručnih predavanja iz raznih područja medicine.

 
 
 
 
 

23 Mar

Vrijedna donacija

Firma Hoffmann la Roshe Ltd. - predstavništvo u Sarajevu je 17.03.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj posredstvom predstavnika firme Damira Babić, Produkt Menadžera i mr. ph Nerme Borčak, stručnog savjetnika, donirala ovoj ustanovi veoma vrijednu Vodilicu za biopsiju pod kontrolom ultrazvuka.
Donirana oprema će povećati sigurnost u dijagnostičkoj obradi podataka.

13 Mar

Projekt "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"


Krajem 2008. godine u Općoj bolnici Tešanj je pod ingerencijom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH pokrenut projekat "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"
Osnovni cilj ovog projekta je smanjenje morbiditeta, invaliditeta i smrtnosti uzrokovano rakom dojke, kao i financijska ušteda na troškovima liječenja, prvenstveno troškovi korištenja citostatika i radioterapije.
Mamografski pregled se izvodi kod premenopauzalnih žena u prvoj polovici ciklusa.
Osnovni cilj projekta sprečavanje bolesti u njenom najranijem stadiju, planira se ostvariti provoðenjem aktivnosti koje trebaju rezultirati postizanjem specifičnih ciljeva projekta:
- kroz javne kampanje upoznati javnost o problemu raka dojke kao i načinu prevencije i samopregleda,
- osposobiti liječnike obiteljske medicine i opće prakse za prepoznavanje riziko faktora nastanka raka, kao i njegovo rano otkrivanje,
- scrining metodom - mamografijom otkriti rak dojke u što ranijoj fazi nastanka.
Stručni tim za ovaj projekat iz Opće bolnice sačinjavaju:
- Mr.sc med Hasan Škiljo, spec.hirurg - predsjednik tima,
- Prim. dr Kemal Kahvić, spec. radiolog,
. Livnjak Besim, viši radiološki tehničar i
- Alikadić Azra, medicinska sestra.


13 Mar

Završen Program obuke i razmjene iskustava


Pod pokroviteljstvom JICA Kyushu Japan (Japanska agencija za meðunarodnu saradnju) od 19.01.2009. godine do 21.02.2009. godine Direktor Opće bolnice Tešanj Prim. dr Hajrudin Ðogić boravio je u Japanu u okviru "Programa rukovoðenja bolnicama za jugo-istočne evropske zemlje".
Cilj Programa je bio poboljšanje u upravljanju bolnicama u smislu obezbjeðivanja budžeta dovoljnog za održavanje medicinske opreme.
Obuka je osmišljena sa ciljem prenošenja znanja i tehnike iz Japana, kako bi učesnici po povratku u svoje matične zemlje prenijeli iskustva u pristupu i strategiji koji vode poboljšanju upravljanja bolnicama.
Po završetku obuke učesnicima su uručeni certifikati

13 Mar

Održano stručno predavanje


U saradnji sa "Plivom Hrvatska" d.o.o. Predstavništvo u Sarajevu, dana 05.03.2009. godine u sali Hotela "AA" u Jelahu održano je predavanje za zaposlenike zdravstvenih ustanova iz Tešnja, Usore, Doboj Juga i Maglaja.

O "Losarticu i Losarticu Plus u modernoj terapiji arterijske hipertenzije" predavanje je održao Prof. dr sci Ekrem Ajanović, dok je o temi "Betaglin - novitet u Plivinoj paleti oralnih antidijabetika" predavanje održao Doc. dr sci Besim Prnjavorac.

Nakon predavanja za sve prisutne upriličen je koktel.