e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI

18 Jun

JAVNA TRIBINA O TRANSPLANTACIJI ORGANA

Pod pokroviteljstvom Opće bolnice Tešanj i Medžlisa islamske zajednice Tešanj, 14. maja 2010. godine u velikoj sali Centra za kulturu Tešanj, organizovana je javna tribina o "Transplantaciji organa u Bosni i Hercegovini".
Učesnici u javnoj tribini su bili prof. dr. Senaid Trnavčević, prof. dr. Halima Resić, prof. dr. Enes Ljevaković, prof. dr. Azra Alajbegović i doc. dr. sci Besim Prnjavorac.
Pred velikim brojem graðana Tešnja učesnici u javnoj tribini su govorili o presaðivanju ili transplantaciji organa i potrebi osnivanja mreže donatora organa.
Nakon predavanja, uslijedila je izuzetno korisna diskusija koja je doprinijela boljoj obavještenosti graðana o potrebi doniranja organa nakon smrti u svrhu liječenja transplantacijom.

18 Jun

STRUČNO PREDAVANJE O PLUĆNIM BOLESTIMA

U subotu 15.05.2010. godine u povodu godišnjice osnivanja Opće bolnice Tešanj i desetogodišnjice rada Kantonalnog odjeljenja za plućne bolesti, Opća bolnica Tešanj organizovala je stručna predavanja u amfiteatru Bolnice.
O "Važnosti provođenja DOTS strategije" predavanje je održao prof. dr Hasan Žutić, a o "Farmakoterapiji TBC i osnovama postupanja po preporučenim režimima WHO" predavač je bio prof. dr Bakir Mehić.

18 Jun

SKROMAN USPJEH NA SPORTSKIM IGRAMA


Ekipa Opće bolnice Tešanj koja je učestvovala od 27.05. do 30.05.2010. godine na Petim državnim sportskim igrama radnika kliničkih centara u Bolnica u Bosni i Hercegovini u Neumu, čiji je organizator ove godine bila Opća bolnica Distrikt Brčko, imala je skroman uspjeh.
Od dvadeset ekipa sa preko 800 takmičara, koji su se takmičili u 11 sportskih disciplina, ekipa Opće bolnice Tešanj, koja je brojala 14 članova, osvojila je prvo mjesto u basketu za muškarce i treće mjesto u povlaćenju konopca.
Naredne sportske igre medicnskih radnika organizovat će Klinički centar univerziteta Sarajevo.

18 Jun

OBILJEŽENA GODIŠNJICA OSNIVANJA BOLNICE


U povodu godišnjice osnivanja Opće bolnice Tešanj, u petak 14.05.2010. godine organizovana je skromna svečanost i prijem penzionera ove ustanove.
Tom prilikom ispraćen je u penziju prim. dr Ibrahim Smailbegović, specijalista anesteziolog.
U ime Opće bolnice Tešanj, na njegovom radu provedenom u ovoj ustanovi, riječi zahvalnosti uputio je direktor Bolnice Sejdinović dr Rifat.      
Takoðe, riječi zahvale, direktor Opće bolnice Tešanj Sejdinović dr Rifat uputio je i prisutnim penzionerima Bolnice, kojima je tom prilikom uručio i skromne novčane poklone.


03 Mar

Posjeta visoke delegacije Općoj bolnici TešanjDana 19.01.2010. godine u zvaničnoj posjeti Općoj bolnici Tešanj boravili su federalni ministar zdravstva prim.dr.sci. Safet Omerović, direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla prof.dr.med.sci. Elmir Čičkušić i direktor za naučno-istraživački rad i edukaciju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla  prof.dr.med. Enver Zerem.


Visoka delegacija je od strane direktora Opće bolnice Tešanj Sejdinović dr Rifata i njegovih saradnika, upoznata sa nivoom zdravstvenih usluga koje se pružaju u Općoj bolnici Tešanj kao i planiranom razvoju ove ustanove i unapreðenju dosadašnje saradnje sa Univerzitetsko kliničkim centrom Tuzla.

02 Mar

Stručna i edukativna predavanja

U okviru programa edukacije administracije Općine Tešanj, ljekari Opće bolnice Tešanj održali su stručna i edukativna predavanja.

Prvo predavanje na temu "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke" održao je mr. sci. med. prim. dr Hasan Škiljo, specijalista hirurg.


Drugo predavanje na temu "Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti" održao je Fejzić dr Jasmin, specijalizant iz interne medicine.

Predavanja su pobudila značajno zanimanje, čemu svjedoči velika posjećenost kao i postavljena pitanja predavačima.  


20 Nov

Stručno predavanje za ljekare

U četvrtak 19.11.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj održana su dva stručna predavanja za ljekare Opće bolnice Tešanj i JU Doma zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj.
O "Ultrazvučnom pregledu lokomotornog aparata" predavanje je održao Vasiljević dr Radivoje, specijalista radiolog u JZU Domu zdravlja Doboj, dok je o "Značaju fetalne ehokardiografije u prenatalnom skriningu" predavanje održao dr Stevan Bajić, specijalista pedijatar kardiolog, načelnik klinike za dječije bolesti Kliničkog centra Banja Luka.

20 Nov

Formiran tim za praćenje gripe

 

U cilju blagovremenog djelovanja u slučaju pojave epidemije gripe, u Općoj bolnici Tešanj formiran je stručni tim za praćenje kretanja infekcije izazvane virusom A (H1N1) u sastavu: doc.dr sc.med. Besim Prnjavorac, predsjednik stručnog tima, i članovi Abduzaimović dr Kadrija, spec.mikrobiolog i transfuziolog i prim. dr. Bedrudin Bedak, specijalista pedijatar-nefrolog.
 

Zadatak stručnog tima je:
-  analiziranje epidemiološke situacije izazvane virusom A (H1N1),

- predlaganje mjera u skladu sa preporukama i uputstvima nadležnog Ministarstva zdravstva, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica i higijensko - epidemiološke službe JU Dom zdravlja sa poliklinikom Tešanj,
- kontrola provoðenja predloženih mjera.
Tim će se sastajati svakog ponedjeljka u 7,15 sati, te u zavisnosti od potreba predlagati daljnje aktivnosti i mjere.

 

25 Aug

Novi direktor u Općoj bolnici Tešanj


Rifat dr Sejdinović, specijalista interne medicine, imenovan je za direktora Opće bolnice Tešanj nakon provedene procedure i dobijene saglasnosti općinskog načelnika.
Fukciju direktora Opće bolnice Tešanj na mandatni period od četiri godine novoimenovani direktor obavlja od 01.08.2009. godine.

01 Jul

Zabrana pušenja u Općoj bolnici Tešanj

Od 01.07.2009. godine u Općoj bolnici Tešanj počinje primjena Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih preraðevina, što znači da je pušenje potpuno zabranjeno u svim prostorijama Opće bolnice Tešanj, kako za zaposlenike, tako i za pacijente i posjetioce kao i za druga lica koja se iz bilo kojeg razloga naðu u Općoj bolnici.
Za pušače, zaposlenike Opće bolnice Tešanj, obezbjeðen je prostor u sali restorana ove ustanove.