e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Ginekologija i akušerstvo

  Načelnik odjeljenja
  Mr. sc. med. Mešić Đogić dr. Larisa,
  spec. ginekologije i akušerstva
 
  Glavna sestra odjeljenja
  Bešlagić Atifa,
  Viša medicinska sestra
Akušerstvo je višegodišnja tradicija u radu zdravstvenih ustanova tešanjskog kraja. Porodi su ovdje obavljani uz stručnu pomoć, a zahvaljujući razvoju ove djelatnosti sada su nezamislivi bez stalnog nadzora ginekologa.
 
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo nalazi se na prvom spratu Opće bolnice Tešanj. Odjeljenje ima komforne i funcionalne bolesničke sobe sa po dva i četiri bolesnička kreveta.

Lijepo je uređen i žene ga osjećaju ugodnim. Čin rađanja u takvom okruženju postaje, stoga, i radostan događaj više. 

Odjeljenje pruža usluge liječenja ženskih bolesti, konzervativnim i operativnim postupcima.

Sa vrlo teškim komplikacijama trudnoće i poroda koriste se usluge Kantonalne bolnice Zenica.

Porodi se izvode u savremeno opremljenoj rađaoni uz kontinuiran nadzor rodilja.

Osoblje odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo:

1.   Mr. sc. med. Mešić - Ðogić dr Larisa, spec. ginekologije i akušerstva,
2.   Prim.dr Smailbegović Emir, spec. ginekologije i akušerstva,
3.   Halilović dr. Ramiz, spec. ginekologije i akušerstva,
4.   Khodary dr. Bedreldin, spec. ginekologije i akušerstva,
5.   Cerovac dr. Anis, spec. ginekologije i akušerstva,
6.   Bešlagić Atifa, viša medicinska sestra,
7.   Hatkić Senija, dipomirana medicinska sestra, 
8.   Huselja Mirsada, akušerka,
9.   Prnjavorac Vahdeta, akušerka,
10. Katić Iva, akušerka,
11. Čaplja Mediha, akušerka,
12. Kadušić Ehlimana, akušerka,
13. Ćeman Aida, akušerka,
14. Karapandžić Erna, akušerka,
15. Jularić Valentina, akušerka,
16. Ćostović Arsela, akušerka,
17. Čaplja Jasmina, medicinska sestra,
18. Brkić Nihada, spremačica,
19. Hasanbašić Nermina, spremačica.
 
 
Kontakt telefon:
032 650 187  lokal 212 i 215