STRUČNO NAUČNA SARADNJA UNZE I OBT

Dana 28.11.2014. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj potpisan je Ugovor o stručno naučnoj saradnji između Univerziteta Zenica - Zdravstvenog fakulteta Zenica i Opće bolnice Tešanj.

Navedeni Ugovor su potpisali Rektor UNZE prof.dr. Dževad Zečić, dekan Zdravstvenog fakulteta Zenica prof.dr. Salih Tandir i direktor Opće bolnice Tešanjdoc.dr.med.sc. Rifat Sejdinović u prisustvu predsjedavajućeg naučno-nastavnog vijeća prof.dr.sc. Hajrudina Skender, predsjednika Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj dr.sc. Faruka Unkić i šefa katedre za hirurgiju i rehabilitaciju Zdravstvenog fakulteta Zenica prof.dr. sc. Amira Denjalić.

Navedeni Ugovor će omogućiti studentima Zdravstvenog fakulteta bolji kvalitet u nastavi.

Važno je napomenuti da na Zdravstvenom fakultetu Zenica radi pet predavača iz Opće bolnice Tešanj.

...
Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS