e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

22 Okt

VIII PULMOLOKI DANI - TEANJ 2018

Dana 27.10.2018. godine /subota/ u amfiteatru Op?e bolnice Tešanj bi?e odran osmi po redu stru?no-nau?ni skup "Pulmološki dani". I ovogodišnji skup ?e ponuditi aktuelne teme koje ?e zasigurno dati odgovore na dileme koje imaju sami zdravstveni radnici. Kao i prethodnih godine ovo ?e biti prilika da se susretnu ljekari sa podru?ja regiona i da razmijene znanja i iskustva koja svakodnevno sti?u u praksi, a kada je rije? o plu?nim bolestima.

Teme ovogodišnjeg skupa i predava?i su:

1. MEHANIZMI NASTANKA BOLESTI PLU?A I DIJAGNOSTIKA sa predava?ima: Matja Flear (Slovenija), Deska Dimitrievska (Makedonija), Marija Zdraveska (Makedonija), Nermin Škiljo (BiH), Besim Prnjavorac (BiH);

2. UPALNE BOLESTI PLU?A - INFEKTIVNE I NEINFEKTIVNE sa predava?ima: Hasan uti? (BiH), Rifat Sejdinovi? (BiH), Edin Jusufovi? (BiH), Munevera Osmi? (BiH);

3. TUMORI PLU?A sa predava?ima: Ademir Hadismajlovi? (BiH), Šefika Umihani? (BiH), Goran Krdali? (BiH), Sneana Kutleša-Stevi? (BiH).

Program VIII Pulmoloških dana - Tešanj 2018 moete pogledati ovdje.