e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

16 Apr

IV KOLA ULTRAZVUKA

Danas je otpo?ela "Škola ultrazvuka - osnovi ultrazvu?ne dijagnostike i ultrazvuka abdomena" koja se ?etvrti put organizuje u Op?oj bolnici Tešanj u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK i Univerzitetskim klini?kim centrom Tuzla.

Škola se organizuje u postoru Op?e bolnice Tešanj u periodu od 16. aprila do 12. maja 2018. godine. Škola se organizuje za 14 polaznika iz Op?e bolnice Tešanj, Kantonalne bolnice Zenica, Doma zdravlja Maglaj, Doma zdravlja Tesli? i Doma zdravlja Tešanj.

U?esnicima škole su se danas obratili neki od predava?a i voditelja škole: direktor Op?e bolnice doc.dr Hasan Škiljo, akademik prof.dr Enver Zerem, prof.dr Besim Prnjavorac, doc.dr Rifat Sejdinovi? i dr Nermin Škiljo. U svom obra?anju voditelji škole su u?esnicima skrenuli panju na vanost ultrazvu?ne dijagnostike, te im poeljeli mnogo uspjeha u toku škole i završnog ispita.

Predava?i i voditelji škole su:

  • Akademik prof Enver Zerem,
  • Prof Senaid Trna?evi?,
  • Prof Denijal Tulumovi?,
  • Doc Hasan Škiljo,
  • Prof Besim Prnjavorac,
  • Doc Rifat Sejdinovi?,
  • Dr Nermin Škiljo,
  • Dr Bilal Imširovi?.

Teoretski dio nastave se odvija u Amfiteatru Op?e bolnice Tešanj od 16. do 21. aprila 2018. godine, a prakti?ni dio obuke se odvija od 23. aprila do 11. maja na ?etiri radna mjesta – UZV aparata.

Radnim danom škola se odvija u vremenu od 1300 do 2000 sati, a subotom u vremenu od 0800 do 1800 sati.

Po završenoj školi provjera znanja je 12. maja 2018. godine uz dodjelu certifikata o završenoj školi za polaznike koji uspješno poloe provjeru znanja. Navedeni certifikat je priznat od Ministarstva zdravstva FBiH i RS kao i Ljekarskih komora.