e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

12 Apr

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZME?U MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA SSST I OP?E BOLNICE TEANJ

Direktor Op?e bolnice Tešanj doc.dr.med.sci Hasan Škiljo danas je ugostio delegaciju Univerziteta SSST iz Sarajeva, na ?elu sa predsjednikom akademikom Ejupom Gani?om. Tema sastanka je bila poslovna saradnja dviju ustanova. Tim  povodom potpisan je sporazum o saradnji kako bi svi budu?i studenti Medicine Univerziteta SSST imaju priliku da u?e od vrhunskih stru?njaka koji su uposlenici Bolnice u Tešnju. Cilj je studentima posebno onim koji nisu iz Sarajeva omogu?iti da ljeto mogu provoditi na nekoj od klinika.

Sastanku je prisustvovala i dekanesa Medicinskog fakulteta prof. Semira Galijaševi? te prof. Besim Prnjavorac koji pored toga što je profesor na Univerzitetu SSST, šef je i odjela za pulmološke bolesti bolnice Tešanj.