e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Organizaciona struktura•    KABINET DIREKTORA
•    BOLNI?KA ODJELJENJA (sa odsjecima)
•    BOLNI?KE SLUBE (sa odsjecima)

     BOLNI?KA ODJELJENA

•    Odjeljenje za unutarnje bolesti
     -    Odsjek za kardioloke bolesti
     -    Odsjek za gastroenteroloke bolesti
     -    Odsjek za dijabetes i endokrinologiju
     -    Odsjek za akutne psihoze i neurologiju

•    Odjeljenje za pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za akutne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za hroni?ne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za maligne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za endoskopiju

•    Odjeljenje za dijalizu
     -    Odsjek akutnih dijaliznih bolesnika
     -    Odsjek hroni?nih dijaliznih bolesnika

•    Odjeljenje za hirurke bolesti
     -    Odsjek za op?u hirurgiju
     -    Odsjek za abdominalnu hirurgiju
     -    Odsjek za dje?iju hirurgiju
     -    Odsjek za traumatologiju
     -    Odsjek za grudnu hirurgiju

•    Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lije?enje
     -    odsjek anestezije i reanimacije
     -    odsjek operacionog bloka
     -    odsjek centralne intenzivne njege na dva punkta

•    Odjeljenje za dje?ije bolesti
     -    Odsjek za djecu do 7 godina
     -    Odsjek za djecu do 18 godina
     -    Odsjek za neonatologiju

•    Odjeljenje za ginekologiju i akuerstvo
     -    Odsjek ginekologije
     -    Odsjek akuerstva
     -    Odsjek za novoroen?ad


     BOLNI?KE SLUBE

•    Sluba za laboratorijsku dijagnostiku
     -    odsjek biohemijskog laboratorija
     -    odsjek hematolokog laboratorija

•    Sluba za mikrobiologiju
     -    odsjek bolni?ke dijagnostike
     -    odsjek vanbolni?ke dijagnostike

•    Sluba za rtg i ultrazvu?nu dijagnostiku
     -    Odsjek rtg dijagnostike
     -    Odsjek ultrazvu?ne dijagnostike

•    Sluba za transfuziju krvi

•    Sluba urgentnog bloka

•    Sluba za ekonomsko-finansijske poslove

•    Sluba za pravne, kadrovske i op?e poslove

•    Sluba za tehni?ke poslove
     -    Odsjek za ishranu
     -    Odsjek za stru?ne tehni?ke poslove
     -    Odsjek za pranje i ivanje vea (veeraj)

•    Sluba za patologiju

•    Sluba bolni?ke apoteke


Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...