e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Organizaciona struktura•    KABINET DIREKTORA
•    BOLNI?KA ODJELJENJA (sa odsjecima)
•    BOLNI?KE SLUBE (sa odsjecima)

     BOLNI?KA ODJELJENA

•    Odjeljenje za unutarnje bolesti
     -    Odsjek za kardioloke bolesti
     -    Odsjek za gastroenteroloke bolesti
     -    Odsjek za dijabetes i endokrinologiju
     -    Odsjek za akutne psihoze i neurologiju

•    Odjeljenje za pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za akutne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za hroni?ne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za maligne pulmoloke bolesti
     -    Odsjek za endoskopiju

•    Odjeljenje za dijalizu
     -    Odsjek akutnih dijaliznih bolesnika
     -    Odsjek hroni?nih dijaliznih bolesnika

•    Odjeljenje za hirurke bolesti
     -    Odsjek za op?u hirurgiju
     -    Odsjek za abdominalnu hirurgiju
     -    Odsjek za dje?iju hirurgiju
     -    Odsjek za traumatologiju
     -    Odsjek za grudnu hirurgiju

•    Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lije?enje
     -    odsjek anestezije i reanimacije
     -    odsjek operacionog bloka
     -    odsjek centralne intenzivne njege na dva punkta

•    Odjeljenje za dje?ije bolesti
     -    Odsjek za djecu do 7 godina
     -    Odsjek za djecu do 18 godina
     -    Odsjek za neonatologiju

•    Odjeljenje za ginekologiju i akuerstvo
     -    Odsjek ginekologije
     -    Odsjek akuerstva
     -    Odsjek za novoroen?ad


     BOLNI?KE SLUBE

•    Sluba za laboratorijsku dijagnostiku
     -    odsjek biohemijskog laboratorija
     -    odsjek hematolokog laboratorija

•    Sluba za mikrobiologiju
     -    odsjek bolni?ke dijagnostike
     -    odsjek vanbolni?ke dijagnostike

•    Sluba za rtg i ultrazvu?nu dijagnostiku
     -    Odsjek rtg dijagnostike
     -    Odsjek ultrazvu?ne dijagnostike

•    Sluba za transfuziju krvi

•    Sluba urgentnog bloka

•    Sluba za ekonomsko-finansijske poslove

•    Sluba za pravne, kadrovske i op?e poslove

•    Sluba za tehni?ke poslove
     -    Odsjek za ishranu
     -    Odsjek za stru?ne tehni?ke poslove
     -    Odsjek za pranje i ivanje vea (veeraj)

•    Sluba za patologiju

•    Sluba bolni?ke apoteke


Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...