e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Hirurške bolesti


 Na?elnik odjeljenja
 Prim.doc.dr.sci.med Enes Hodi?
 specijalista op?e hirurgije,
 subspec. vaskularne   hirurgije


 Glavni tehni?ar odjeljenja
 Alen Omerovi?
 Viši medicinski tehni?ar
Odjeljenje za hirurške bolesti nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 7 ljekara specijaliste hirurga, 1 ljekar na specijalizaciji iz urologije, 2 ljekara op?e prakse, 1 viši medicinski tehni?ar, 12 medicinskih sestara-tehni?ara i 2 sprema?ice.

Odjeljenje raspolae sa 22 ugovorena kreveta raspore?enih u 5 bolesni?kih soba, te dvije sobe apartmanskog smještaja.

U poslednje vrijeme odjeljenje hirurgije doseglo je visoke stru?ne domete. Njegova djelatnost je ina?e, samo dijelom klasi?na hirurgija. Sve više i uspješnije se širi laparoskopska hirurgija, preteno u?ne kese i u?nih puteva. Spektar laparoskopije u hirurgiji ?e, kada je rije? o Bolnici Tešanj, u perspektivi biti znatno ve?i.

U svom sastavu Odjeljenje za hirurgiju ima 5 odsjeka i to:
- Odsjek za op?u hirurgiju,
- Odsjek za abdominalnu hirurgiju,
- Odsjek za dje?iju hirurgiju,
- Odsjek za traumatologiju i
- Odsjek za grudnu hirurgiju

kao i prijemnu ambulantu koja radi 24 sata te konsultativno - specijalisti?ke ambulante koje rade po rasporedu za opštu hirurgiju, dje?iju hirurgiju, abdominalnu hirurgiju, traumatologiju, grudnu hirurgiju, 
urologiju i ortopediju te kabinet za bolesti dojke.

 
Radno vrijeme ljekara specijalista u ambulantama :

- Prim.doc.dr.sci.medŠkiljo Hasan - ponedjeljak od 13,00 do 15,00 sati
- Prim.dr ?ogi? Hajrudin - petak od 09,00 do 11,00 sati
- Mr.sci.med Fazlagi? dr Seid - utorak od 09,00 do 11,00 sati
- Prim.doc.dr.sci.med Hodi? Enes - ponedjeljak od 09,00 do 13,00 sati
- Prof.dr.sci.med Denjali? Amir - ?etvrtak od 09,00 do 13,00 sati
- Brki? dr Emin - srijeda od 9,00 do 13,00 sati
- Niki? dr Branka - utorak i petak od 11,00 do 13,00 sati
 
  Radno vrijeme subspecijalisti?kih ambulanti:
 
- AMBULANTA VASKULARNE HIRURGIJE
  Prim.doc.dr.sci.med Hodi? Enes - ?etvrtak od 09,00 do 11,00 sati
 
- AMBULANTA ABDOMINALNE HIRURGIJE
  Prim.doc.dr.sci.med Škiljo Hasan - ?etvrtak od 13,00 do 15,00 sati
 
- AMBULANTA TORAKALNE HIRURGIJE
  Brki? dr Emin - srijeda od 13,00 do 15,00 sati

Centralna sterilizacija je u sastavu ovog odjeljenja i nalazi se na prvom spratu Bolnice. U njoj se obavlja sterilizacija hirurških instrumenata i drugog potrošnog materijala za potrebe cijele Bolnice.

Osoblje slube za hirurške bolesti:


1.   Prim.doc.dr.sci.med Hodi? Enes, spec. op?e hirurgije, subspec. vaskularne hirurgije
2.   Prim.doc.dr.sci.med Škiljo Hasan, spec. op?e hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije
3.   Prof.dr.sci.med Denjali? Amir, spec op?e hirurgije,
4.   Prim.dr ?ogi? Hajrudin, spec. dje?ije hirurgije,
5.   Mr.sci.med Fazlagi? dr Seid, spec. op?e hirurgije,
6.   Brki? dr Emin, spec. op?e hirurgije, subspec. torakalne hirurgije,
7.   Niki? dr Branka, spec. op?e hirurgije,
8.   Kurbaši? dr Zahid, doktor medicine - specijalizant,
9.   Hadi? dr Enes, doktor medicine,
10. Smailbegovi? dr Mirza, doktor medicine,
11. Omerovi? Alen, viši medicinski tehni?ar,
12. Beši? Hajra, medicinska sestra,
13. Manduki? Nevzeta, medicinska sestra,
14. Ibri? Zehra, medicinska sestra,
15. Alibali? Dragana, medicinska sestra,
16. Buljubaši? Mehmedalija, medicinski tehni?ar,
17. Mevi? Halid, medicinski tehni?ar,
18. Alibali? Alisa, medicinska sestra,
19. Jahi? Elvedin, medicinski tehni?ar,
20. Katavi? eljko, medicinski tehni?ar, 
21. Bekri? Fadil, medicinski tehni?ar,
22. Bajri? Mirza, medicinski tehni?ar,
23. Hambaši? Hajrija, sprema?ica,
24. Alibali? Senada, sprema?ica.
 
 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokali:  - 227 - odjeljenje
                                    - 127 - ambulanta  

Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...