e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Sluba za transfuziju krvi

Na?elnik slube
Prim.dr Abduzaimovi? Kadrija
spec. transfuziolog, spec. mikrobiolog
 
Glavna sestra slube
Vilaševi? Hamila
diplomirana medicinska sestra
 

Radno vrijeme slube:   od 0 do 24 sata
 
Prijem dobrovoljnih davalaca krvi od 08,00 do 14,00 sati
 
Ambulantni prijem od 07,00 do 10,00 sati
 
 
Spremnost za pomo? drugima u nevolji najizraenija je kod dobrovoljnih davalaca krvi. Zato se Bolnica sa posebnim uvaavanjem i osje?ajem istinske zahvalnosti odnosi prema svima koji daruju najdragocjeniju te?nost.

Sluba za transfuziju krvi raspolae kvalitetnom i savremenom opremom. Ali, njena djelatnost ne ograni?ava se samo na usluge sa transfuzijom krvi. Moderni aparati za obradu biohemijske analize uveliko šire dijapazon rada slube. Uz osnovne djelatnosti sluba sa?injava i analize supstanci ?ija je koncentracija u krvi veoma niska, kao što su, primjera radi, inzulin, hormoni, imunoglobi E i drugi.

Djelatnost Slube za transfuziju krvi:

1. Prijem, klini?ki pregled i punkcija DDK (dobrovoljni davaoci krvi),
2. Odre?ivanje KG i Rh faktora, imunohematološko ispitivanje iregularnih antitjela i serološko testiranje krvnog pripravka na krvlju prenosive bolesti,
3. Test kompatibilnosti uzorka DDK i pacijenta u svrhu transfuziološkog lije?enja.

Ambulantno:

1. Odre?ivanje KG i Rh faktora, te detekcija iregularnih antieritrocitnih antitjela, trudnica i ostalih pacijenata,
2. Prenatalno imunohematološko pra?enje trudnica,
3. Testiranje pacijenata na : HbsAg, anti HCV, TPHA, HIV combo Ag/At
4. antiHBs Total II, antiHBc Total II
5. anti HAV IgM
6. Test Insulinemije
7. TORC
 
 

Osoblje slube:

1.   Prim.dr Abduzaimovi? Kadrija, spec.transfuziolog i mikrobiolog,
2.   Vilaševi? Hamila, viša medicinska sestra,
3.   Škiljo Sabrina, medicnska sestra,                                                                                                                                     
4.   Bajri? Jasminka, medicinska sestra,
5.   Mulahuseinovi? Jasmina, medicinska sestra,
6.   Saltagi? Ziba, medicinska sestra,
7.   Kurti? Muharem, medicinski tehni?ar,
8.   Alagi? Nirvana, medicinska sestra,
9.   Begovi? Denita, diplomirani ininjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
10. Bahti? Milica, sprema?ica.

 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokal  125 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...