e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Upravni odbor


Rjeenjem Op?inskog vije?a Teanj  na 35. sjednici odranoj dana 02.12.2015. godine imenovani su predsjednik i ?lanovi Upravnog odbora u Op?oj bolnici Teanji koji broji 3 ?lana, i to:

alic-meho.jpg
  Predsjednik Upravnog odbora
  Ali? Meho, dipl.ing.mainstva

torlakovic-dr-murat.jpg
  ?lan Upravnog odbora
  Torlakovi? dr Murat, spec.porodi?ne medicine

skiljo-dr-nermin.jpg
  ?lan Upravnog odbora
  kiljo dr Nermin, spec. iz radiologije

Na konstituiraju?oj sjednici odranoj dana 28.12.2015. godine dogovorena je dinamika budu?ih aktivnosti Upravnog odbora, odnosno, da ?e se uloiti maksimum napora da se odgovori zahtjevnim obavezama proisteklim iz zakonske regulative vezane za rad ovog organa  kako bi se Op?a bolnica Teanj to vie i bolje pribliila pacijentu i kako bi pacijent bio u potpunosti zadovoljan pruanjem zdravstvenih usluga. Profesionalnost, odgovornost i timski rad bit ?e osnovni principi rada Upravnog odbora. Novi predsjednik je tako?e najavio da ?e se ovaj Upravni odbor ubudu?e ?e?e sastajati, pri ?emu ?e svaki od ?lanova imati i ve?u odgovornost.

 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...