e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Mikrobiologija

Na?elnik slube
Prim.dr Kadrija Abduzaimovi?
spec. transfuziolog, spec. mikrobiolog
 
  Glavna sestra slube
  Krdali? Sadija
  medicinski laborant
Radno vrijeme mikrobiološkog laboratorija
od 07,00 do 15,00 sati
 
Sluba za mikrobiologiju smještena je na prvom spratu Op?e bolnice Tešanj, u savremeno opremljenim prostorijama.
U slubi rade: specijalista mikrobiolog, ljekar op?e prakse na specijalizaciji, glavni laborant, tri laboratorijska tehni?ara, jedna medicinska sestra i jedna sprema?ica.

Mikrobiološki laboratorij obavlja analize bioloških materijala, vode i ivenih namirnica. Osim toga, ve? due vrijeme neprekidno radi i analize reumatskih faktora. Stalno se analiziraju brisevi radnih površina, prostora, medicinskih instrumenata, osoblja, namještaja...

Pouzdan nadzor nad mikrobiološkom florom dragocjen je doprinos u borbi protiv intrahospitalnih infekcija, a taj nadzor i u?inci u Bolnici su na zavidnoj visini.


Pretrage se primaju ponedjeljkom, utorkom, srijedom i ?etvrtkom do 11,00 sati

Pretrage koje se rade u laboratoriju:
  1. stolica na jaja crijevnih parazita
  2. stolica na kliconoštvo
  3. stolica na Candidu
  4. koprokultura
  5. perianalni otisak
  6. urinokultura
  7. bris grla
  8. bris nosa
  9. bris rane
10. bris konjuktive oka
11. bris uha
12. bris na GO
13. brisevi predmeta
14. vaginalni bris
15. cervikalni bris
16. sputum na BK
17. sputum na bakteriološki pregled
18. pleuralni punktat
19. ast-o
20. latex test
21. Waler-Rosse test
22. antibiogram

Osoblje slube:
1.   Prim.dr. Kadrija Abduzaimovi?, specijalista transfuziolog i mikrobiolog
2.   Dani? dr Indira, doktor medicine - specijalizant,
3.   Krdali? Sadija, laborant,
4.   Kunali? Subhija, laborant,
5.   Skula Šemsa, laborant,
6.   Muj?i? Nermina, laborant
7.   Krli?evi? Albina, medicinska sestra,
8.   Mulahuseinovi? Naida, bachelor inenjerske genetike,
9.   Oki? Medina, diplomirani ininjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
10. Bahti? Milica, sprema?ica

 

Kontakt telefon
032 650-187   lokal 221

Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...