e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Tenderi

01 Feb

KONKURENTSKI ZAHTJEVI

KONKURENTSKI ZAHTJEVI ZA NABAVKU I ISPORUKU ROBA OD 01.02.2016. GODINE

1. Tendersku dokumentacija za - POTROŠNI SANITARNO HIGIJENSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

2. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI ELEKTRO MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

3. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI VODOVODNI I OSTALI TEHNIČKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

4. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI GRAFIČKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

5. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

6. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

7. Tenderska dokumentacija za - NAFTNE DERIVATE I POTROŠNU ROBU ZA MOTORNA VOZILA možete preuzeti OVDJE

Napomena: Za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijestiti Ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija.

____________________________________________________________________________________

11 Jan

OTVORENI POSTUPAK - PREHRAMBENI PROIZVODI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA (Tačka 32 TD)

_____________________________________________________________

18 Nov

OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU NOVOG VIŠESLOJNOG SISTEMA ZA KOMPJUTERSKU TOMOGRAFIJU ZA OPÆU BOLNICU TEŠANJ MOŽETE PREUZET OVDJE

______________________________________________________________

29 Okt

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA APARAT ZA ANESTEZIJU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU APARATA ZA ANESTEZIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Napomena: za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijestiti ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija.

___________________________________________________________

23 Sep

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA MIKROSKOP

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU MIKROSKOPA ZA SVJETLOSNU I INDIREKTNU IMUNOFLUORESCENCIJU SA LED IZVORIMA SVJETLOSTI MOŽETE PREUZETI OVDJE

Napomena: za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijetiti Ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija

_____________________________________________________________________________________________________

28 Jul

TENDERSKI MATERIJAL: LIJEKOVI I OTOPINE

TENDERSKI MATERIJAL ZA LIJEKOVI I OTOPINE (OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1389-1-1-90-3-19/15 OD 28.07.2015.GODINE) MOŽETE PREUZETI OVDJE

_______________________

13 Jul

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: 1389-1-1-56-3-16/15 MOŽETE VIDJETI OVDJE

_____________________________________________________________________________________________

08 Jul

Tenderska dokumentacija - INDUSTRIJSKI PREHRAMBENI PROIZVODI

Tendersku dokumentaciju za INDUSTRIJSKE PREHRAMBENE PROIZVODE možete preuzeti OVDJE 

____________________________________________________________________________________

03 Jun

TD ZA NABAVKU ROBA: LIJEKOVI I OTOPINE

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU ROBA : LIJEKOVI I OTOPINE, broj obavještenja: 1389-1-1-56-16/15, MOŽETE PREUZETI OVDJE uz obavezno pismeno obavještenje ugovornog organa da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 Maj

Odluke o izboru najpovoljnije ponude

1.  DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA                                                                                                                                        Broj odluke 3015/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "SEMIKEM" d.o.o. Vogošća za ponuðenu cijenu  od 12.167,42  KM sa PDV-om.

2. ZAVOJN I MATERIJAL                                                                                                                                                           Broj odluke: 3016/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o. Zenica za ponuðenu cijenu od 40.543,54 KM sa PDV-om.                                                                                                       

3. POTROŠNI ANESTEZIOLOŠKI MATERIJAL                                                                                                                            Broj odluke: 3017/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o. Zenica za ponuðenu cijenu od 10.620,32 KM sa PDV-om.

4. POTROŠNI BOLNIČKI MATERIJAL                                                                                                                                         Broj odluke: 3018/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku  Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o.  Zenica za ponuðenu cijenu od 40.379,39 KM sa PDV-om.

5. POTROŠNI HIRURŠKI OPERACIONI MATERIJAL                                                                                                                    Broj odluke: 3019/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o. Zenica za ponuðenu cijenu od 32.464,40 KM sa PDV-om.

6. POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU                                                                                                                          Broj odluke: 3020/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o. Zenica za ponuðenu cijenu od 6.990,22 KM sa PDV-om.

7. OPÆI POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL                                                                                                                 Broj odluke: 3021/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "GLOBEX" d.o.o.  Zenica za ponuðenu cijenu od 12.775,82 KM sa PDV-om.

8. REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODJEL PATOLOGIJE                                                                                            Broj odluke: 3022/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "SEMIKEM" d.o.o. Vogošća za ponuðenu cijenu od 9.109,86 KM sa PDV-om.                  

9. HIRURŠKI I GINEKOLOŠKI ŠAVNI MATERUAL:                                                                                                                 LOT 1 - SINTETSKI BRZORESORPTIVNI KONAC   Broj odluke: 3023/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "SANAM STYRKA" d.o.o. Sarajevo za ponuðenu cijenu od 973,20 KM sa PDV-om,

LOT 2 - SINTETSKI NERESORPTIVNI KONAC   Broj odluke : 3024/15 od 20.05.2015. Ugovor dodjeljen ponuðaču "SANAM STYRKA" d.o.o. Sarajevo za ponuðenu cijenu od 3.396,70 KM sa PDV-om.

LOT 3 - IMPLANTATI I GINEKOLOŠKI ŠAVNI MATERIJAL Odluka broj: 3025/15 od 20.05.2015. godine  Ugovor dodjeljen ponuðaču "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla za ponuðenu cijenu od 7.928,04 KM sa PDV-om.

10. POLJOPRIVREDNI PREHRAMBENI PROIZVODI                                                                                                              Broj odluke: 3026/15 od 20.05.2015. godine. Ugovor dodjeljen u postupku Konkurentskog zahtjeva ponuðaču "AS" d.o.o. Jelah za ponuðenu cijenu od 18.800,50 KM sa PDV-om.                                                                                          

 Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA ŠKOLA SPIROMETRIJE U OPĆOJ BOLNICI TEŠANJ

Danas se po četvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je međunarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruženja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZMEĐU OPĆE BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO' TEŠANJ

Danas su u prostorijama Opće bolnice Tešanj direktor Opće bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz ...