e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

14 Maj

ZAVRENA ?ETVRTA KOLA UZV ABDOMENA

Dodjelom certifikata u Op?oj bolnici Tešanj dana 12.05.2018. godine /subota/ završena je ?etvrta po redu „Škola ultrazvuka abdomena“ .

Progam koji je sadravao teoretsku i prakti?nu edukaciju, uspješno je završilo 14 polaznika iz JZU Doma zdravlja Zenica, JZU Doma zdravlja Tesli?, JZU Doma zdravlja Maglaj, JZU Doma zdravlja Tešanj i Op?e bolnice Tešanj.

Tokom trajanja ove edukacije, doktori su nau?ili zna?aj i upotrebu ultrazvuka i ultrazvu?ne dijagnostike u svakodnevnom radu.

Predava?i su bili poznati stru?njaci iz ove oblasti prof. Zerem Enver, prof. Senaid Trna?evi?, doc. Hasan Škiljo, doc. Rifat Sejdinovi?, prof. Besim Prnjavorac, dr Nermin Škiljo i  dr Bilal Imširovi?.