e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Odjeljenje za dijalizu


  Na?elnik odjeljenja
  Prof.dr. Besim Prnjavorac
  spec. internista, kl.imunolog, 
  subspec. pulmolog


  Glavni tehni?ar odjeljenja
  Hasani? Besim 
  Diplomirani medicinski tehni?ar
Odjeljenje za dijalizu nalazi se na drugom spratu Op?e bolnice Tešanj  koje broji 11 kreveta, odnosno 11 aparata za hemodijalizu, a u kojem je pored ljekara specijaliste zaposlen još jedan diplomirani medicinski tehni?ar, sedam medicinskih sestara i jedna sprema?ica.

Poznato je da na dijalizu idu bolesnici odre?eni za višegodišnji tretman. Zbog te ?injenice osoblje ovog odjeljenja ulae izuzetne napore kako bi njihovi dui boravci na dijaliznim sesijama bili što ugodniji. U proteklim godinama poduzimano je dosta toga kako bi se nabavili novi aparati i poboljšao kvalitet vode za dijalizu.

Odjeljenje je opremljeno novim i kvalitetnim aparatima za dijalizu koje mogu koristiti pored bolesnika sa podru?ja Tešnja i susjednih op?ina i pacijenti koji su gosti u ovom kraju.

Posebna dimenzija rada na hemodijalizi jeste u tome da je njeno osoblje u mogu?nosti da samostalno prui kompletan tretman  - uklju?uju?i vaskularni pristup, njegu tog pristupa, urgentne i dijalize u slu?ajevima specijalnog tretmana.

Osoblje slube:

1.   Prof.dr.med.sci Prnjavorac Besim, internista, kl.imunolog, subspec. pulmolog,
2.   Hasani? Besim, diplomirani medicinski tehni?ar,
3.   Deduki? Suvada, medicinska sestra,
4.   Krdali? Mirjana, medicinska sestra,
5.   Hodi? Munevera, medicinska sestra,
6.   Osmi? Nadira, medicinska sestra,
7.   Ibrišimovi? Fata, medicinska sestra,
8.   Mujakovi? Remsada, medicinska sestra,
9.   Halilovi? Sanela, medicinska sestra,
10. Skuli? Denis, medicinski tehni?ar,
11. Huski? Sadmir, medicinski tehni?ar,
12. Hadi? Elvira, sprema?ica
13. Dedi? Aida, sprema?ica.

 
 
 
Kontakt telefon:  
032 650-187    lokal 219


 

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...