e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Tenderi

19 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA KLIMA INSTALACIJA ZA HLAĐENJE/GRIJANJE VRF SISTEM

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU KLIMA INSTALACIJA ZA HLAENJE/GRIJANJE VRF SISTEM MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

14 Jun

OTVORENI POSTUPAK - NABAVKA DIJAGNOSTI?KE I TERAPEUTSKE ENDOSKOPSKE OPREME ZA ENDOSKOPSKE PROCEDURE U GASTROENTEROLOGIJI I PULMOLOGIJI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU DIJAGNOSTI?KE I TERAPEUTSKE ENDOSKOPSKE OPREME ZA ENDOSKOPSKE PROCEDURE U GASTROENTEROLOGIJI I PULMOLOGIJI ZA POTREBE OPE BOLNICE TEANJ MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA NAFTNIH DERIVATA I POTRONA ROBA ZA MOTORNA VOZILA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU NAFTNIH DERIVATA I POTRONE ROBE ZA MOTORNA VOZILA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG SANITARNO HIGIJENSKOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG SANITARNO HIGIJENSKOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG KOMPJUTERSKOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG KOMPJUTERSKOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG GRAFI?KOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG GRAFI?KOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG VODOVODNOG I OSTALOG TEHNI?KOG NATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG VODOVODNOG I OSTALOG TEHNI?KOG NATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG ELEKTRO MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG ELEKTRO MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

26 Apr

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU MOETE PREUZETI OVDJE.



Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...