e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Tenderi

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG KOMPJUTERSKOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG KOMPJUTERSKOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG GRAFI?KOG MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG GRAFI?KOG MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG VODOVODNOG I OSTALOG TEHNI?KOG NATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG VODOVODNOG I OSTALOG TEHNI?KOG NATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

06 Jun

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA POTRONOG ELEKTRO MATERIJALA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU POTRONOG ELEKTRO MATERIJALA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

26 Apr

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU MOETE PREUZETI OVDJE.

26 Apr

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda za pruanje usluga edukacije iz oblasti javnih nabavki moete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za pruanje usluga edukacije iz oblasti medicine moete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za pruanje usluga edukacije iz oblasti prava moete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za pruanje usluga edukacije iz oblasti ra?unovodstva moete preuzeti OVDJE.

24 Apr

OTVORENI POSTUPAK -PREHRAMBENI PROIZVODI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU PREHRAMBENIH PROIZVODA MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

24 Apr

KONKURETSKI ZAHTJEV - NABAVKA 3-KANALNI EKG APARATA SA DISPLEJEM

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU 3-KANALNI EKG APARAT MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

07 Mar

OTVORENI POSTUPAK - LIJEKOVI I MEDICINSKI POTRONI MATERIJAL

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU ROBA LIJEKOVI I POTRONI MEDICINSKI MATERIJAL MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.

13 Jan

KONKURENTSKI ZAHTJEV - NABAVKA PELETA ZA CENTRALNO GRIJANJE

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU PELETA ZA CENTRALNO GRIJANJE MOETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA.Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...