e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

12 Apr

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZME?U MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA SSST I OP?E BOLNICE TEANJ

Direktor Op?e bolnice Tešanj doc.dr.med.sci Hasan Škiljo danas je ugostio delegaciju Univerziteta SSST iz Sarajeva, na ?elu sa predsjednikom akademikom Ejupom Gani?om. Tema sastanka je bila poslovna saradnja dviju ustanova. Tim  povodom potpisan je sporazum o saradnji kako bi svi budu?i studenti Medicine Univerziteta SSST imaju priliku da u?e od vrhunskih stru?njaka koji su uposlenici Bolnice u Tešnju. Cilj je studentima posebno onim koji nisu iz Sarajeva omogu?iti da ljeto mogu provoditi na nekoj od klinika.

Sastanku je prisustvovala i dekanesa Medicinskog fakulteta prof. Semira Galijaševi? te prof. Besim Prnjavorac koji pored toga što je profesor na Univerzitetu SSST, šef je i odjela za pulmološke bolesti bolnice Tešanj.

Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...