e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

26 Maj

SVEČANO OBILJEŽENO 25 GODINA OPĆE BOLNICE TEŠANJ

Prije 25 godina Ratno predsjedništvo Općine donijelo je Odluku o osnivanju Ratne bolnice Doma zdravlja u Tešnju. Za komandanta je imenovan dr. Ekrem Ajanović koji je bio i organizator priprema za formiranje Ratne bolnice. Tešanj je tada imao Dom zdravlja sa tri odjeljenja regionalne bolnice u Doboju. Obzirom da je bilo izvjesno da se će Regionalna bolnica Doboj ostati u rukama SDS-a veoma važan je ovaj događaj osnivanja Ratne bolnice u Tešnju za događanja koja su slijedila. Angažujući domaće ljekare i one koji su izbjegli iz Doboja uz angažovanje više osoba i organizacija Ratna bolnica je uspješno odgovorila velikom izazovu, posebno tokom potpunog okruženja nastalog 24.6.1993. godine. Bolnica je više puta granatirana i imala je 16 direktnih pogodaka neprijateljskih granata. Bilo je žrtava i među pripadnicima Ratne bolnice. Bolnica je 1994. godine registrovavana kao Opća bolnica Tešanj i danas je jedna je od dvije kantonalne bolnice.

U okviru obilježavanja 25. rođendana otkrivena je spomen ploča ispred ulaza u Opću bolnicu. Spomen ploču su otkrili ratni komandant prof. Ekrem Ajanović i jedan od prvih doktora-hirurga prof. Amir Denjalić

Nakon otkrivanja spomen ploče održana je svečana akademija u prostorijama novog objekta Tržnog centra Madi u Bukvi.

Uvodni govor održao je aktualni direktor Opće bolnice Tešanj doc.dr. Rifat Sejdinović koji je prisutne uputio na sadašnje stanje i uslove u Općoj bolnici Tešanj, kao i problemima s kojima se susreo po preuzimanju direktorskog mandata.

Na svečanoj akademiji prof.dr. Ajanović je govorio je o pripremama, osnivanju i radu Ratne bolnice, zatim o njenoj registraciji 1994. godine kao Opće bolnice u Ministarstvu zdravlja RBiH.

O daljem razvoju Opće bolnice govorili su raniji direktori prof. dr. Besim Prnjavorac (naročito o izgradnji zgrade i obezbjeđenju finansija, saradnji sa Katalonijom i pomoći koju su pružili), prim dr. Hajrudin Đogić, kao i predsjednik Upravnog odbora ranijeg saziva dr. Faruk Unkić. 

Ova svečanost bila je i prilika da se uruči plaketa i zahvalnice institucijama koje su doprinijele razvoju Opće bolnice. Plaketu je dobilo Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, a zahvalnice:Medicinski fakultet Sarajevo, Medicinski fakultet Tuzla, Medicinski fakultet Zenica, Univerzitetski klinički centar Srajevo, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Kantonalna bolnica Zenica.

Svečanu akademiju su muzičkim izvedbama pratili učenici odjeljenje Muzičke škole OŠ Rešad Kadić, a gosti i radnici Opće bolnice i njeni penzioneri su nastavili druženje zajedničkom večerom.

Pristiglo je i niz telegrama čestitki, a svečanoj akademiji prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti iz oblasti medicine.