e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Ginekologija i akuerstvo

  Na?elnik odjeljenja
  prim.dr. Emir Smailbegovi?,
  spec. ginekologije i akušerstva
 
  Glavna sestra odjeljenja
  Bešlagi? Atifa,
  Viša medicinska sestra
Akušerstvo je višegodišnja tradicija u radu zdravstvenih ustanova tešanjskog kraja. Porodi su ovdje obavljani uz stru?nu pomo?, a zahvaljuju?i razvoju ove djelatnosti sada su nezamislivi bez stalnog nadzora ginekologa.
 
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo nalazi se na prvom spratu Op?e bolnice Tešanj. Odjeljenje ima komforne i funcionalne bolesni?ke sobe sa po dva i ?etiri bolesni?ka kreveta.

Lijepo je ure?en i ene ga osje?aju ugodnim. ?in ra?anja u takvom okruenju postaje, stoga, i radostan doga?aj više. 

Odjeljenje prua usluge lije?enja enskih bolesti, konzervativnim i operativnim postupcima.

Sa vrlo teškim komplikacijama trudno?e i poroda koriste se usluge Kantonalne bolnice Zenica.

Porodi se izvode u savremeno opremljenoj ra?aoni uz kontinuiran nadzor rodilja.

Osoblje odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo:

1.   Prim.dr Smailbegovi? Emir, spec. iz ginekologije i akušerstva,
2.   Meši? - Ðogi? dr Larisa, spec.  iz ginekologije i akušerstva,
4.   Halilovi? dr Ramiz, spec. iz ginekologije i akušerstva,
5.   Cerovac dr Anis, doktor medicine - specijalizant,
6.   Bešlagi? Atifa, viša medicinska sestra,
7.   Hatki? Senija, dipomirana medicinska sestra, 
8.   Huselja Mirsada, akušerka,
9.   Prnjavorac Vahdeta, akušerka,
10. Omer?i? Asima, akušerka,
11. Kati? Iva, akušerka,
12. Suljkanovi? Mevludina, akušerka,
13. ?aplja Mediha, akušerka,
14. Kaduši? Ehlimana, akušerka,
15. ?eman Aida, akušerka,
16. Karapandi? Erna, akušerka,
16. Mujakovi? Sakiba, sprema?ica,
17. Brki? Nihada, sprema?ica.

 
 
Kontakt telefon:
032 650 187  lokal 212 i 215

Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...