e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Unutarnje bolesti

 Na?elnik odjeljenja
 Doc.dr.med.sci Sejdinovi? Rifat
 spec. internista, subspec. pulmolog


 Glavna sestra odjeljenja
 Paši? Hanifa
 Diplomirana medicinska sestra

Odjeljenje za unutarnje bolesti (ili kako je poznatije pod nazivom "interni odjel") smješteno je na ?etvrtom spratu Op?e bolnice. Odjeljenje je  prostrano, sa mnogo svjetlosti i sunca. Hodnici i prostorije su bezprijekorno ?iste, pogotovo sanitarni ?vorovi i sve to ?ini ugodan enterijer za boravak i lije?enje pacijenata.


Na odjeljenju rade 6 ljekara specijaliste interne medicine, 2 ljekara na specijalizaciji, 4 ljekara op?e prakse, 3 diplomiranih medicinskih sestara-tehni?ara, 20 medicinskih sestara-tehni?ara i 2 sprema?ice.

Odjeljenje je organizaciono podjeljeno u tri cjeline:
- odsjek za kardiološke bolesti,
- odsjek za gastroenterološke bolesti i
- odsjek za akutne psihoze i neurologiju.

Odjeljenje raspolae sa 47 ugovorenih bolesni?kih kreveta.

Intenzivna njega broji šest kreveta od kojih je, kako nalau pravila, jedan uvijek prazan za novi urgentni slu?aj. Oprema i vještina medicinskog osoblja intenzivne njege omogu?avaju potpuno samostalan tretman i najsloenijih stanja kod pacijenata.
Primjenjuju se sve mjere koje trai urgentan tretman. To su kompletna reanimacija, intubacija, elektrokonverzacija, uspostavljanje centralnog venskog katetera, privremenog PACE-markera i sl. Svo pra?enje stanja pacijenta obavlja se na savremenim aparatima tokom 24 sata uz stalno prisustvo medicinskog osoblja.

Poluintenzivna njega broji tri kreveta i pod nadzorom je medicinskog osoblja tokom 24 sata.

Standardna njega pacijenata odvija se u osam prostorija. Sobe su od dvokrevetnih do petokrevetnih.

Prijem pacijenata na odjeljenje odvija se kroz prijemnu ambulantu.

Pored prijemne ambulante u sastavu odjeljenja su i

- Endoskopska ambulanta,
- Ambulanta za UZV srca,
- Alergološka ambulanta i
- Internisti?ke ambulante.

 


Osoblje odjeljenja za unutarnje bolesti:

1.   Prof.dr.med.sci Prnjavorac Besim, spec. internista, kl. imunolog, subspec. pulmolog,
2.   Doc.dr.med.sci Sejdinovi? Rifat, spec. internista, subspec. pulmolog,
3.   Mehi? dr Jusuf, spec. interne medicine,
4.   Fejzi? dr Jasmin, spec. interne medicine,

5.   Bedak dr Omer, spec. interne medicine,
6.   Irejiz dr Nedada, spec. interne medicine,
7.   Sinanovi? dr Albina, doktor medicine - specijalizant,
8.   Brki? dr Amila, doktor medicine - specijalizant,
9.   Prnjavorac dr Irfan, doktor medicine, 
10. Denjali? dr Mersad, doktor medicine, 
11. Prnjavorac dr Lejla, doktor medicine, 
12. Paši? Hanifa, diplomirana medicinska sestra,
13. Zilki? Esad, diplomirani medicinski tehni?ar,
14. Rami? Sanela, diplomirana medicinska sestra,
15. Šiši? Sadeta, medicinska sestra,
16. Huski? Jasminka, medicinska sestra,
17. Zajimovi? Hidajeta, medicinska sestra,
18. Kotori? Pemba, medicinska sestra,
19. Isi? Eldijana, medicinska sestra,
20. Mervan Nermina, medicinska sestra
21. Karahodi? Šahza, medicinska sestra,
22. Handi? Jasmin, medicinski tehni?ar,
23. Trbakovi? Zehrudin, medicinska sestra,
24. Terzi? Amra, medicinska sestra,
25. Ali? Sanela, medicinska sestra,
26. Kašibovi? Fahira, medicinska sestra,
27. Ostrvica Zuhra, medicinska sestra,
28. Sejmenovi? Emina, medicinska sestra,
29. Alibali? Alen, medicinski tehni?ar,
30. Ogri? Edina, medicinska sestra,
31. ?uli? Edvina, medicinska sestra,
32. Buljubaši? Denana, medicinska sestra,
33. Muslija Irfan, medicinska sestra,
34. Baši? Alma, sprema?ica,
35. Brki? Suvada, sprema?ica


Kontakt telefon:
032 650-197  lokal: - 129 - odjeljenje
                                - 130 - glavna sestra
                                - 131 - ljekarska soba
                                - 132 - intenzivna njega

 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...