e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

RTG i UZV dijagnostika

  Na?elnik slube
  Prim.dr Kahvi? Kemal
  spec. radiologije
 
suljo-rtg.jpg
  Glavni tehni?ar slube
  Ajanovi? Sulejman
  Viši radiološki tehni?ar

 

 

Sluba za rtg i ultrazvu?nu dijagnostiku smještena je u prizemlju i na prvom spratu Op?e bolnice Tešanj.
U slubi su zaposleni: 3 specijaliste radiologa, 1 doktor na specijalizaciji iz radiologije, 2 diplomirana inenjera medicinske radiologije, 4 viša radiološka tehni?ara, 1 medicinska sestra.
Radiološka sluba u stalnom je razvoju. U proteklim godinama ona je ostvarila izuzetan napredak u djelokrugo svoga rada. Obavlja klasi?ne radiološke pretrage, kontrasne pretrage, ultrazvu?nu dijagnostiku kao i kompjuteriziranu tomografiju (CT), mamografija, ?ime je spektar usluga ove slube zaokruen.

U poslednje vrijeme naro?ita panja posve?uje se školovanju kadra za rad u ovoj medicinskoj grani.

Osoblje Slube:

1.   Prim. Kahvi? dr Kemal, spec. radiologije,
2.   Škiljo dr Nermin, spec. radiologije,
3.   Begi? Adin, spec. radiologije,
4.   Halilovi? dr Zerina, doktor medicine - specijalizant,
5.   Galijaševi? dr Malik, doktor medicine,
6.   Adilovi? dr Melita, doktor medicine,
7.   Ajanovi? Sulejman, viši radiološki tehni?ar,
8.   Omerbaši? Meliha, viši radiološki tehni?ar,
9.   Kalabi? Adis, viši radiološki tehni?ar,
10.   Hadan Sabahudin, diplomirani inenjer medicinske radiologije,
11. Hadikaduni? Maid, diplomirani inenjer medicinske radiologije,
12. Alikadi? Azra, medicinska sestra.

 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokal 224

Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...