e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Pravni, kadrovski i op?i poslovi

  Na?elnik slube
  Mujakovi? Mehmed
  diplomirani pravnik

 

 

Sluba za pravne, kadrovske i op?e poslove broji 9 zaposlenika.

Djelatnost slube je izrada normativnih akata, ugovora, zastupanja bolnice pred sudovima, poslovi sa zapošljavanjem, pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, administrativno-stru?ni poslovi, poslovi prijema i otpreme pošte, poslovi telefoniste kao i portirski poslovi.


Radno vrijeme Slube je od 07,00 do 15,00 sati izuzev subote i nedjelje, dok portirska sluba radi 24 sata svakim danom.

 
 
 
 
 
 
Osoblje slube:

1.   Mujakovi? Mehmed, dipl. pravnik,
2.   Kaduši? Belmin, kadrovski poslovi i poslovi zaštite na radu,
3.   Sara?evi? Sadika, op?i administrativni poslovi,
5.   Mehulji? Halid, telefonista,
6.   Deljki? Sead, portir,
7.   Navrboc Alen, portir,
8.   Selimbaši? Safet, portir,
9.   Smaji? Islam, portir,
10. Adi? Asmir, portir,

 

  Kontakt telefoni:
- pravnik 032 650-544
- kadrovski poslovi 032 650-551 lokal 120
- op?i poslovi: 032 650-187 lokal 222


 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...