e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Anestezija i reanimacija


 Na?elnik odjeljena
 Prim.doc.dr.sci.med Hodi? Enes
 spec. op?e hirurgije
 subspec. vaskularne hirurgije


 Šef odsjeka anestezije,
 reanimacije i intenzivne njege
 Juki? dr Jasna
 spec. anesteziologije i reanimatologije


 Glavna sestra odsjeka anestezije, 
 reanimacije i intenzivnog lije?enja
 Unki? Halida
 Viša medicinska sestra
 Glavna sestra odsjeka operacionog bloka
 Srkalovi? Selma
 magistar zdravstvene njege
Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lije?enje nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 1 ljekar specijalista iz anesteziologije sa reanimatologijom, 2 ljekara op?e prakse na specijalizaciji, 1 ljekar op?e prakse, 1 magistar zdravstvene njege, 2 diplomirane medicinske sestre-tehni?ara, 3 više medicinske sestre, 8 medicinskih sestara-tehni?ara i 2 sprema?ice.

Odjel ima 8 ugovorenih bolesni?kih kreveta u sobi za intenzivnu njegu u kojoj se zbrinjavaju bolesnici kojima je zbog prirode njihove bolesti potrebno intenzivno lije?enje i nadzor u toku 24 sata.

Ovo odjeljenje raspolae sa dvije veoma funkcionalne hirurške sale, prostorijom za uvod u anesteziju i bu?enje, kvalitetnim sanitarnim propusnikom i prijatnim prostorom za odmor. Raspolae i sa savremenom opremom za rad, me?u kojom i novim anesteziološkim aparatima, nekoliko respiratora i drugim prate?im aparatima.

U svom sastavu odjeljenje ima 3 odsjeka, i to:
- Odsjek anestezije i reanimacije,
- Odsjek operacionog bloka i
- Odsjek centralne intenzivne njege na dva punkta.

Radno vrijeme Anesteziološke ambulante:
- svakim radnim danom od 12,00 sati


Tim za anesteziju znanjem i umje?em u zahvatima ulijeva posebno povjerenje kod pacijenata.
Vještine kojima su do sada ovladali garantiraju uspješne tretmane.

Osoblje slube:

1.  Prim. Juki? dr Jasna, specijalista anesteziolog i reanimatolog,
2.  Beguni? dr Ernes, doktor medicine - specijalizant,
3.  Kalabi? Majda, doktor medicine - specijalizant,
4.  Kova? dr Hana, doktor medicine,
     operaciona sala
5.   Srkalovi? Selma, magistar zdravstvene njege,
6.   Berberovi? Belma, viša medicinska sestra,
7,   Agi? Sabina, viša medicinska sestra,
8.   Mervanovi? Mirheta, medicinska sestra,
9.   Sejdinovi? Nermina, medicinska sestra,
10. Terzi? Fatima, medicinska sesta,
11. ?abri? Enida, medicinska sestra,
12. Zaimovi? Ferid, medicinski tehni?ar,
13. Spahi? Esma, sprema?ica
     intenzivna njega
14. Unki? Halida, viša medicinska sestra,
15. Mulabdi? Haris, diplomirani medicinski tehni?ar,
16. Mujanovi? Edin, medicinski tehni?ar,
17. Sara?evi? Mustafa, diplomirani medicinski tehni?ar,
18. ?amdi? Jasmin, medicinski tehni?ar,
19. Hopi? Mirel, medicinski tehni?ar,
18. Buljubaši? Senada, sprema?ica.


Kontakt telefon:
032 650-187   lokal 123 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...