e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

04 Apr

GINEKOLOKO-AKUERSKOM ODJELJENJU OP?E BOLNICE TEANJ DONIRAN TOPLI STO ZA BEBE

Dana 04.04.2018. godine predstavnici Otvorene mree i ZOS radija su uprili?ili sve?ano uru?enje toplog stola za Ginekološko-akušersko odjeljenje Op?e bolnice u Tešnju. Naime, nakon informacija do kojih su došle redakcije ovih radijskih stanica u decembru prošle godine o nepostojanju toplog stola u Op?oj bolnici Tešanj, donesena je odluka da se uradi humanitarna akcija za prikupljanje neophodnih sredstava za kupovinu istog. 

''Tada smo pozvali sve gra?ane ove zemlje da se pridrue ovoj akciji i to su u?inili prije svega privrednici sa tešanjskog kraja i pokazali su svoju nesebi?nost, svoju dobru volju da pomognu svojim susjedima. Ali pored toga se javio jedan donator kako bi prikupili kompletan iznos koji je potreban a to je HIFA Petrol.'' - kazala je izme?u ostalog Ruica Mrkaji? v.d. glavne urednice ROM-a.

Kreveti? je u ime donatora, odnosno kompanije HIFA Petrol osoblju Op?e bolnice Tešanj uru?io Ahmed Ahmetli?, pomo?nik direktora koji je istakao da je ovoj kompaniji jako drago što je ova inicijativa pokrenuta od strane Otvorene mree i ZOS radija. 

''Stoga smo odlu?ili da sva potrebna sredstva mi sami doniramo kako bi se projekat što prije realizovao. O samoj vrijednosti ne bi govorio jer je to ipak donacija koja je potrebna bolnici i iznos nije ni bitan. Nadamo se da ?e što više beba imati koristi od ovoga.'' rije?i su koje je uputio Ahmed Ahmetli? medijima.

Dok je trajala akcija prikupljeno je 8350 KM putem donacija kompanija i poziva bh.gra?ana.

''Ja bih samo voljela da pomenem one ljude koji su u?estvovali u humanitarnoj akciji za topli kreveti? a ?ija su sredstva preusmjerena dalje za lije?enje Ervina Kuki?a, koji ?e biti operisan u Istanbulu i kome je hitno potreban novac kako bi dobio normalne uslove za ivot.  Me?u njima su se našli: Hifa Oil d.o.o. Tešanj, Koteks d.o.o. Tešanj, Hifa d.o.o.Tešanj, Madi d.o.o. Tešanj, Mepromex Tešanjka i tu je Udruenje ''Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.". Bilo je tu zaista puno ljudi koji su osjetili ovu pri?u i eljeli da budu dio nje, te su dali svoj doprinos da ovi ljudi u porodilištu dobiju jedne normalne uslove za ivot  Mislim da ne?emo stati, kada su ove akcije za Tešanj u pitanju kao i za sve ostale bh. gradove.'' - kazala je v.d. glavne urednice ROM-a Ruica Mrkaji?. 

Kako nam je rekla Amela Sejdi? direktorica ZOS radija, za nadati se da ?e ovakve pri?e nadahnuti i druge medije da stvaraju pozitivne pri?e i poboljšavaju standard ivljenja u svojim sredinama.

Hasan Škiljo, direktor Op?e bolnice u Tešnju je istakao da je ovo vrlo vrijedna donacija i iskoristio je priliku da se zahvali svima koji su na bilo koji na?in doprinijeli da se ova akcija uspješno realizuje. Topli sto je zapravo spasilac svih malih beba koje dolaze na svijet, a ovoj bolnici gravitira oko 100 hiljada stanovnika sa podru?ja 4 op?ine i godišnje se obavi prosje?no 500-600 poroda..
 

Kako nam je pojasnila dr. Larisa Meši? ?ogi?, specijalista ginekologije i akušerstva, uposlenik Ginekološko-akušerskog odjeljenja OB Tešanj  bebe koje budu ubudu?e ro?ene ?e do?i na ovaj topli sto gdje iz tople maj?ine utrobe zna?i sa nekih 36 stepeni se vra?aju u tu istu zonu, u tu istu bazu odnosno ne idu na temperaturu od 20 do 23  stepena koliko su temperature ra?aonskih prostorija. 

''To je elementarna stvar u ra?aoni, zna?i svo moderno porodiljstvo i sva moderna porodilišta svijeta se ne mogu više zamisliti bez toplog stola. Pored toga što on slui kao mediji zna?i za normalan dolazak na svijet poslije samog opsluivanja novoro?en?eta on slui i za sam proces reanimacije. U teškim slu?ajevima kada imamo komplikacije u poro?aju topli sto slui kao zona reanimacije.'' - pojašnjava dr.Larisa Meši? ?ogi?. 

 

 

 

 

Rifa Vilaševi?/zosradio.ba