e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru European Spirometry Training Programme koji organizuje  HERMES (Harmonised Education of Respiratory Medicine in European Specialties). Organizatori škole su Op?a bolnica Tešanj i Institut za plu?ne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice.

Prije po?etka škole prisutnima su se obratili na?elnik Odjeljenja za unutarnje bolesti dr Rifat Sejdinovi?, diektor Op?e bolnice Tešanj dr Hasan Škiljo, te voditeljica ERS-ove škole spirometrije dr Mirjana Jovan?evi? Drvenica, te polaznicima poeljeli uspješan rad.

Stru?na predavanja ?e odrati eminentni stru?njaci iz Srbije i naše zemlje odnosno: Mirjana Jovan?evi? Drvenica, Vladimir ugi?, Besim Prnjavorac, Rifat Sejdinovi?, Edin Jusufovi?, Jusuf Mehi?.

Evropska škola spirometrije ima zavidnu tradiciju u zemljama EU, a dobijanje diplome našim polaznicima omogu?ava ravnopravni status u odnosu na kolege iz evropskih zemalja. Nakon dobijanja diploma svi polaznici škole ?e biti zavedeni u bazi podataka Evropskog respiratornog udruenja, i mogu nastaviti svoje dalje usavršavanje.

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...