e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

25 Jun

OP?A BOLNICA TEANJ U AKCIJI BESPLATNOG TESTIRANJA NA PODRU?JU ZDK: IZABERI IVOT, POBIJEDI STRAH, URADI MAMOGRAFIJU

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni?ko-dobojskog kantona (ZZO ZDK) u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), Ministarstvom zdravstva ZDK, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama sa podru?ja kantona pokre?e akciju besplatnog pregleda malignoma dojke mamografskim pregledom za ene u ovom kantonu dobi od 50 i više godina.

Kampanja se do kraja ove godine provodi pod sloganom - izaberite ivot, pobijedite strah - obavite mamografiju, a cilj je da svaka ena starosti 50 ili više godina obavi u planiranom intervalu besplatan mamografski preventivni pregled.

Ko moe dobiti rak dojke?

Od raka dojke naj?eš?e obolijevaju ene iznad pedesete godine ivota, ali u novije vrijeme sve ?eš?e obolijevaju i mla?e ene. Muškarci tako?er mogu oboljeti od raka dojke, ali puno rije?e nego ene.

Faktori koji su u vezi s pove?anim rizikom za nastanak raka dojke, a ne mogu se mijenjati su:

pol,

dob (rizik raste s godinama starosti),

genetski faktori,

porodi?na anamneza (rak dojke u uoj obitelji po enskoj liniji: majka, sestra, maj?ina sestra i dob obolijevanja),

li?na anamneza (prethodno dijagnosticiran rak jedne dojke),

prva menstruacija prije 12-te godine ivota,

kasna menopauza (posljednja menstruacija poslije 55-te godine ivota),

izloenost radioaktivnom zra?enju.

Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja je, u cilju prevencije ove bolesti, usvojio odluku kojom ?e se u zdravstvenim ustanovama ZDK koje su aplicirale i ispunile uvjete, provoditi pregledi svih osoba koje se prijave i ele obaviti pregled.

Najmanje 30 posto slu?ajeva završi smrtnim ishodom, dok pregledima koji zna?e mogu?nost ranog otkrivanja u najranijoj fazi promjene dojke izlje?enje je stopostotno.

Skrining malignoma dojke mamografskim pregledom mo?i ?e obavljati ene starosne dobi od 50 i više godina. Program se obavlja u skladu sa Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma koju je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija 2005. godine.

Besplatni preventivni pregledi se mogu, uz predo?enje ovjerene zdravstvene knjiice, obaviti u sljede?im ustanovama: 

U Zenici, Privatna zdravstvena ustanova "Medicom" - Štrosmajerova 4, telefoni 032 462 245 i 032 462 246 i

Kantonalna bolnica - Crkvice 67, telefon za prijavu 032 447 282,

u Maglaju, Dom zdravlja - Ilijasa Smajlagi?a bb, telefon  032 465 670;

u Tešnju, Op?a bolnica - Bra?e Pobri? 17, telefon 032 650 187 lokal 224

u ep?u, Dom zdravlja sa stacionarom, Prva br. 36, telefon  032 881 125

u Olovu, Dom zdravlja - Branilaca Olova bb, telefon  032 828 080

i u Kaknju, Dom zdravlja, Zeni?kog partizanskog odreda 50, telefon  032 460 993

Ovaj spisak ?e se eventualno proširiti drugim ustanovama koje izraze elju, te ispune uvjete za u?eš?e  u ovoj akciji.

Rak dojke je zlo?udna bolest koja nastaje kada normalne ljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva, te po?nu nekontrolirano rasti, umnoavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Takve promijenjene stanice mogu proširiti bolest u druge dijelove tijela.

Promjene zbog kojih se odmah trebate javiti ljekaru su prisustvo ?vora u dojci ili pazušnoj jami, iscjedak iz bradavice, promjena u regiji bradavice, promjena uobi?ajenog oblika ili veli?ine dojke, promjena boje ili osetljivosti na koi dojke, smeuranost koe dojke (sli?no celulitu) ili nagli bol u dojci ili pazušnoj jami. 

Drage majke, supruge, sestre, poštovane sugra?anke - iskoristite priliku i što ranije se prijavite za besplatni pregled malignoma dojke mamografijom. Moete izabrati najbliu ili bilo koju od navedenih ustanova i kontaktirati ih rezerviraju?i termin za svoj pregled sa o?itovanjem nalaza.

Zato odmah danas pozovite najbliu medicinsku ustanovu sa spiska i prijavite se za besplatan pregled - izaberite ivot, pobijedite strah - obavite mamografski pregled.

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...